Yangi kitoblar

 

“Hayot faoliyati xavfsizligi” mavzusidagi ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanma Samarqand chet tillar instituti, “Jismoniy madaniyat” kafedrasining o‘qituvchilari         H.Q.Bo‘riev,  A.A.Bayzaqov,  G‘.D.Umarov,  T.Ya.Nomaevlar  tomonidan tayyorlangan.

Qo‘llanma “Filologiya” sohasidagi barcha yo‘nalishlar bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarning hayot faoliyati xavfsizligi bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlar va mehnat xavfsizligini ta’minlashga oid barcha masalalarni mustaqil fikrlashlari haqidagi mulohazani o‘z ichiga oladi va keyinchalik ularni amaliyotda qo‘llashga yordam beradi.

Qo‘llanma 5111400 – Xorijiy  til va  adabiyoti  (roman-german filologiyasi); 5120100 – Filologiya va tillarni o‘qitish (roman-german filologiyasi); 5120100   –Tarjima nazariyasi va amaliyoti (roman-german filologiyasi); ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha taxsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan ushbu yo‘nalishlar fanlaridan dars berayotgan pedagog o‘qituvchilar ham foydalanishlari mumkin.

2018-01-22 15:18:22 | ko'rishlar soni: 1660 | Yuklab olindi: 689-marta

"The Days Gone by" is the main play of Abdulla Qodiriy. The reason of calling "The Days Gone by" is that the author aimed to demonstrate the original of sprirtual life of the Uzbek people on the basis of expressing "black days" of nation's history.
The writer tried to describe beautiful decorum, great respect to other people, great sprirituality in communication of peope with each other, different systems of lifestyle of nation at that period.
This work is valuable for national culture of the Uzbek people was described as much as possible. You can see events devoted to thinking, saying and acting like Uzbek in communications between Otabek and his parents, between Mirzakarim praymaster Oftoboyim and their groom, Otabek and Kumush. It gives great pleasure on national culture of the Uzbek people to readers.

2018-01-22 10:04:18 | ko'rishlar soni: 2879 | Yuklab olindi: 1218-marta

    Uslubiy qo'llanma 100000 - Gumanitar soha, 110000 -Pedagogika, 120000 - Gumanitar fanlar, 5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5120100 -Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz, fransuz, nemis, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillar), 5120200 -Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) ta'limi yo'nalishi talabalari uchun “Yosh fiziologiyasi va gigiyena” fanini o'rganish uchun o'quv reja va dasturlarga asoslangan xolda tayyorlangan bo'lib, nazariy (ma'ruzalar) bilimlar bilan o'qitilibgina qolmasdan, balki amaliy (laboratoriya, seminar) mashg'ulotlar o'tkazish uchun mo'ljallangan. Amaliy mashg'ulot darslarining asosiy maqsadi, bo'lajak pedagoglar, pedagog-tarbiyachilar va boshqa kasbdagilar tomonidan eksperimentlarni bajarish bilimlarini chuqurlashtirishdan va ularni to'gri, fiziologik jihatdan tahlil qilishdan iboratdir.

2018-01-20 11:59:20 | ko'rishlar soni: 2615 | Yuklab olindi: 792-marta

      Ushbu qo‘llanma Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti Sharq filologiyasi hamda Xitoyshunoslik fakultetlari “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” guruhining II bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan «Tarjima nazariyasi» fani o‘quv dasturi asosida yaratilgan bo‘lib, tarjimashunoslik fani haqida umumiy tasavvur hosil qilishi, uning asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida muxtasar ma‘lumot berishi, eng muhim qoida va talablari bilan tanishtirishi jihatidan undan filologiya sohasidagi barcha mutaxassislar, magistr va talabalar ham foydalanishlari mumkin.

2018-01-19 17:51:55 | ko'rishlar soni: 1379 | Yuklab olindi: 478-marta

 

    Darslik birja va yarmarka faoliyatini tashkil etish va boshqarish tamoyillari, ularning tarixi, taraqqiyoti, istiqboli masalalariga bag‘ishlanadi.

     Darslikni yaratishda keyingi yillarda mamiakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy sohalardagi o‘zgarishlar, xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to‘g‘risida” va “Raqobat to‘g‘risida”gi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.11.2007-yildagi  PF-3937-sonli “Ichki tarmoq va tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni hamda 2011-yil, 7-fevraldagi PQ-1475-sonli “Davlat xaridlari tizimini maqbullashtirish va ularga kichik biznes subyektlarini jalb etishni kengaytirish to‘g‘risida”gi qarorining talablari inobatga olingan.

2018-01-19 17:01:31 | ko'rishlar soni: 1298 | Yuklab olindi: 472-marta

   Shaxmat bo'yicha ikki tilli ushbu so'zlashgich barcha yoshdagi bolalar va shaxmatga qiziquvchilarga mo'ljallangan bo'lib, inglizcha iboralar o'zbek lotin alifbosida berilgan.

   So'zlashgich tarkibiga kirgan barcha so'z va so'z birikmalariga, dialoglar sportning shaxmat sohasi vakillariga xalqaro musobaqa qatnashchilari bilan aloqa o'rnatishda foydalanish imkonini beradi.

2017-10-18 10:25:23 | ko'rishlar soni: 1795 | Yuklab olindi: 778-marta

   Ushbu darslik 5120100 - Filologiya va tillami o'qitish (xitoy tili), 5120700-Jahon siyosati (Xitoy Xalq Respublikasi), 5231000 - Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Xitoy Xalq Respublikasi) yo'nalishlari bo'yicha ta'lim oluvchi talabalar uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur kitob xitoy tilini mahsus kurslarda va mustaqil ravishda o'rganuvchilar uchun ham qimmatli manba bo'lishi mumkin.

   Har bir darsda mavzular bo'yicha suhbat, yangi so'zlar, grammatik izohlar, so'z va so'z iboralarini mustahkamlashga qaratilgan bir qancha mashqlar berilgan.

   Darslik Toshkent davlat sharqshunoslik instituti O'quv-uslubiy kengashida muhokama etilgan va nashrga tavsiya etilgan.

2017-10-18 10:15:05 | ko'rishlar soni: 2177 | Yuklab olindi: 760-marta

  Darslik xitoy tili filologiyasi fanidan O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlari uchun qabul qilingan davlat standartlariga muvofiq ilmiy-texnika dasturlar doirasida YoF-8-08- "Xitoy tili" loyihasi bo'yicha yaratilgan.

  Har bir dars nazariy va amaliy qismlarga bo'lingan. Darslarni nazariy qismida xi­toy tili grammatikasining morfologiya va sintaksisiga tegishli ma'lumotlar berilgan. Darslarni amaliy qismida esa har bir mavzuni mustahkamlashga qaratilgan mashqlar to'plami keltirilgan.

  "Xitoy tili grammatikasi" Toshkent davlat sharqshunoslik instituti "Xitoyshunoslik" fakulteti o'quv-uslubiy kengashining 2017 yil 20-apreldagi 9-sonli qarori bilan xitoy filologiyasi mutaxassisligi sohasida bakalavriatura va magistraturada tahsil olayotgan talabalar uchun darslik sifatida nashrga tavsiya etilgan.

2017-10-18 10:05:57 | ko'rishlar soni: 8149 | Yuklab olindi: 2972-marta

Ushbu qo’llanmada inglizcha ilmiy-texnik va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarni gapning grammatik tahlili asosida tarjima qilish qonun-qoidalari bayon qilingan. Ulardan ingliz tili darslarida gapning grammatik tahlili va tarjimaning grammatik tamoyillari ҳaqida to’liq ma’lumot olish mumkin.

Qo’llanma tarjimonlarga, ingliz tili o’qituvchilariga, ingliz tilini o’rganayotgan bakalavriat, magistrant, doktorantlarga, inglizcha matnlar tarjimasi bilan shug’ullanuvchilarga, tarjima ilmi va amaliyoti masalalari bilan qiziquvchilarga mo’ljallangan.

2017-06-08 11:22:50 | ko'rishlar soni: 1645 | Yuklab olindi: 550-marta

   Oliy va o 'rta maxsus ta 'lim vazirligi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markazi xulosasi hamda Oliy va o 'rta maxsus ta 'limi vazirligi qoshidagi "Gumanitar fanlar ta lim yo 'nalishi" bo 'yicha o 'quv-uslubiy komissiyasi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

2017-05-19 09:04:40 | ko'rishlar soni: 2199 | Yuklab olindi: 1057-marta