Uzoq sharq tillari kafedrasi
T/r KOREYS TILI  
1 Abdurahmonov Q Koreya Respublikasi siyosati iqtisodi madaniyati uquv qullanma. 2006 Yuklab olish
2 Chve Mi Ok Koreys tili grammatikasi darslik. 2006 Yuklab olish
3 Easy to learn Korean 1-elementary. Yuklab olish
4 Easy to learn Korean 2 High elementary. 2006 Yuklab olish
5 Easy to learn Korean 3 Intermediate. 2006 Yuklab olish
6 Easy to learn Korean 4 High intermediate. 2006 Yuklab olish
7 Easy to learn Korean 5 Advanced. Yuklab olish
8 Easy to learn Korean 6 High advanced. 2004 Yuklab olish
9 Eltazarov J Janubiy koreya utmishi va bugun uquv qullanma. 2002 Yuklab olish
10 Exploring Korean. 2005 Yuklab olish
11 Fan! Fan! Korea 1-100. Yuklab olish
12 Fan! Fan! Korea 101-200. Yuklab olish
13 Fan! Fan! Korea 201-312. Yuklab olish
14 Jim Stoval Oliy meros qabul qilish. 2005 Yuklab olish
15 Jo Byong Yol Mamlakatshunoslik maruzalar matni. 2007 Yuklab olish
16 Kim Chun Shik Koreys tili grammatikasi maruzalar matni. 2007 Yuklab olish
17 Kim Chun Shik Sharq tillari uqitish maruzalar matni. 2007 Yuklab olish
18 Kim Phil Koreys tili 3 uquv qullanma. 2010 Yuklab olish
19 Kim Phil Koreys tili 4 uquv qullanma. 2010 Yuklab olish
20 Kim V.N. Koreys va Uzbek tillarida kumakchi fellarning qiyosiy tahlili uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
21 Kim V. N. Urganilayotgan mamlakat adabiyoti (koreya) uquv qullanma. 2010 Yuklab olish
22 Koreys tili uqitish metodikasi. 2004 Yuklab olish
23 Kyorxon iminja.1-koreys. Yuklab olish
24 Pak Jong E. Koreys tili shevashunosligi maruzlar matni. 2007 Yuklab olish
25 Pathfinder in Korean. Advanced I. 36 Yuklab olish
26 Pathfinder in Korean. Advanced I. workbook 41. Yuklab olish
27 Pathfinder in Korean. Advanced II. 37 Yuklab olish
28 Pathfinder in Korean. Advanced II. workbook 42 Yuklab olish
29 Pathfinder in Korean. Beginning 33 Yuklab olish
30 Pathfinder in Korean. Beginning workbook 38. Yuklab olish
31 Pathfinder in Korean. High intermediate 35. Yuklab olish
32 Pathfinder in Korean. High intermediate III. 40. Yuklab olish
33 Pathfinder in Korean. Low intermediate 34 Yuklab olish
34 Pathfinder in Korean. Low intermediate. Workbook 39 Yuklab olish
35 Pathfinder in korean student book 2009 Yuklab olish
36 Shin He Gyun Asosiy sharq tillari leksikologiyasi maruzalar matni. 2007 Yuklab olish
37 Students book 5A. 74 Yuklab olish
38 Suh J. Korea as a Knowledge Economy. 2007 Yuklab olish
39 Topik master basic final 2011 Yuklab olish
40 Workbook 5A World Friends Korea. 2007 Yuklab olish
41 Yonsei korean 6-2. Yuklab olish
42 Yun Te Yong Koreys tili uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
43 Yun Te Yong Koreys tili-2 uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
44 Афонькин С. О чудесах архитектуры учебное пособие. 2009 Yuklab olish
45 Баскаков Н. Алтайская семя языков. 1981 Yuklab olish
46 Герман Ким Рассказы о родном языке. 2003 Yuklab olish
47 Елисеев Д. Корейские новеллы. 1959 Yuklab olish
48 Еременко Л. Корейская литература краткий очерк. 1964 Yuklab olish
49 Жовтис А. Бамбук в снегу. 1977 Yuklab olish
50 Жонг Вон Ли Успехи и неудачи экономики Кореи и её персективы. 2004 Yuklab olish
51   Yuklab olish
52   Yuklab olish
53   Yuklab olish
     
     
     
  YAPON TILI  
1 An outline of Japanese tax administration. 2002 Yuklab olish
2 An outline of Japanese taxes. 2001-2002 Edition Yuklab olish
3 Chieko Kano Basic Kanji book. 1989 Yuklab olish
4 Gulyamov I. Yapon tili tarixi uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
5 Illustrated Eating in Japan. 1997 Yuklab olish
6 Ishimura Ikumi Yapon tili ieroglifikasi uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
7 Kunchiqar mamlakat hikoyalari. 2012 Yuklab olish
8 Matchonov E. Mutaxasislikka kirish (yapon tili) uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
9 Matchonov E. Yapon frazeologizmlari uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
10 Minna no Nihongo II перевод и грамматический комментарий. 1998 Yuklab olish
11 New Approach Japanese Intermediate Course. 2003 Yuklab olish
12 Sugano R. Yapon tili uqitish metodikasi II uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
13 Sugano R. Yapon tilini uqitish meodikasi uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
14 Japan at a Glace. Yuklab olish
15 The Workbook for the Japanese Language Proficiency Test Quick Mastery of N2 Grammer. Yuklab olish
16 The workbook for the Japanese Language Proficiency Test Quick Mastery of N2 Vocabulary. Yuklab olish
17 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N2 Listening. Yuklab olish
18 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N2 Listening Comprehension. Yuklab olish
19 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N2 Reading. Yuklab olish
20 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N3 Grammar. Yuklab olish
21 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N3 Reading. Yuklab olish
22 The workbook for the Japanese Language Test Quick Mastery of N3 Vocabulary. Yuklab olish
23 Xalmurzayeva N. Yapon tili uquv qullanma. 2006 Yuklab olish
24 Xalmurzayeva N. Yapon tilidagi maxsus adabiyot buyicha praktikum uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
25 Алпатов В. Грамматика японского языка. 2000 Yuklab olish
26 Головнин И. Учебник японского языка учебник. 1999 Yuklab olish
27 Григорьева Т. Японская литература XX века. 1983 Yuklab olish
28 Гулямов И. Теоретические вопросы специальности(японский язык) учебное пособие. 2009 Yuklab olish
29 Зиямова З. Классический японский язык учебное пособие. 2009 Yuklab olish
30 Киеда М. Грамматика японского языка II. 2004 Yuklab olish
31 Лезилова Л. Система образования японии. 2007 Yuklab olish
32

Максудов А. Взаимодействие малого и среднего предпринимательства

скрупным бизнесом в экономике японии учебное пособие. 2006

Yuklab olish
33 Максудов А. Реформирование банковской системы японии учебное пособие. 2005 Yuklab olish
34 Наталья Хван. Сравнительная грамматика русского и японского языков учебное пособие. 2012 Yuklab olish
35 Современная японская новелла Сборник. 1985 Yuklab olish
36 Сугано Р. Диалектология японского языка учебное пособие. 2009 Yuklab olish
37 Сугано Р. Современная японская лингвистика учебное пособие. 2009 Yuklab olish
38 Сугано Р. Стилистика японского языка учебное пособие. 2009 Yuklab olish
39 Уолш Л. Самоучитель японского языка. 2002 Yuklab olish
40 Фаткулина Л. Лексикология японского языка учебное пособие. 2009 Yuklab olish
41 Фаткулина Л. Фонология японского языка учебное пособие. 2009 Yuklab olish
42 Федеренко Н. Японские записи. 1966 Yuklab olish
43 Халмурзаева Н. Проблемы чтения и анализа текста на японском языке учебное пособие. 2011 Yuklab olish
44 Халмурзаева Н. Синтаксис японского языка учебное пособие. 2011 Yuklab olish
45 Халмурзаева Н. Языковая ситуация японии учебное пособие. 2009 Yuklab olish
46 Япония страна и люди. 2005 Yuklab olish
47 Японские легенды о чудесах. 1984 Yuklab olish
48 William B Mc Gregor Linguistics. Yuklab olish
49 Sugano Reiko Yapon tili 3 2013  Yuklab olish
50 200 Essential Japanese Expressions Yuklab olish
    Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
18.12.2021 | ko'rishlar soni: 1391