Ma'ruza matnlari

 

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:42:34 | ko'rishlar soni: 49 | Yuklab olindi: 20-marta

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:42:34 | ko'rishlar soni: 30 | Yuklab olindi: 18-marta

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:41:56 | ko'rishlar soni: 22 | Yuklab olindi: 10-marta

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:41:56 | ko'rishlar soni: 23 | Yuklab olindi: 11-marta

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:41:18 | ko'rishlar soni: 24 | Yuklab olindi: 13-marta

yangi_kitoblar

2023-11-11 11:41:18 | ko'rishlar soni: 25 | Yuklab olindi: 14-marta

Qo‘llanma  "Lingvistika" sohasida ta’lim olayotgan 1 kurs  magistrlari  uchun  mo‘ljallangan  o‘quv-uslubiy   qo‘llanma   bo‘lib koreys    tilidagi    kelishiklarning    qo‘llanilish    usullari va  xususiyatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib keyinchalik ularni amaliyotda  qo‘llashlariga yordam beradi.

Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmada koreys tilidagi kelishik kategoriyasining o‘ziga xos xususiyatlari, qo‘llanilish usullari yanada chuqurroq, aniq va konkret masalalarning nazariy jihatlari yoritilgan bo‘lib magistraturaning birinchi kursida o‘tiladigan tanlov fan uchun mo‘ljallangan.

O‘quv-uslubiy qo‘llanma koreys tili kelishiklari tizimi fanining namunaviy dasturi asosida tuzilgan bo‘lib, unda 18 soat ma’ruza va 18 soat amaliy darslarda muhokama qilinadigan materiallarni yoritishga hamda ushbu masalalarni misollar yordamida mustahkamlashga e’tibor qaratilgan.

2021-02-16 11:13:42 | ko'rishlar soni: 1297 | Yuklab olindi: 553-marta

Тексты лекций составлены в соответствии с программой по курсу сравнительной типологии языков. В них рассматриваются все уровни языка (фонетический, лексический, морфологический и синтаксический), где возможен сравнительный анализ английского и русского языков.

Тексты лекций предназначены для бакалавров-филологов.

2020-12-07 15:36:03 | ko'rishlar soni: 1281 | Yuklab olindi: 828-marta

Ushbu risolada Samarqand shahrining tarixiy mintaqasida XI asarlardan tashkil topgan 75 mahallaning vujudga kelishi, jug`rofiy joylashishi, qo`shni mahallalar bilan chegaradosh ekanligi, tarixiy shaxslar, shoirlar, olimlar, kosib va me`morlar to`g`risidagi qisqa ma`lumotlar keltrilgan.

Insoniyat tarixida juda ko`p ijtimoiy qadriyatlar taraqiyotning asosiy omili bo`lib xizmat qilgan.  Markaziy Osiyo xalqlari tarixida salmoqli rol o`ynagan mahalla tipidagi jamoa ham ana shunday ijtimoiy qadriyatlar biri sanaladi.

Mazkur kitobda Samarqand shahrida XI-XXI asrlarda vujudga kelgan 75 mahalla to`g`risidagi qisqacha ma`lumotlar keltrilgan.

2020-02-11 17:38:53 | ko'rishlar soni: 975 | Yuklab olindi: 450-marta

Введение в японскую филологию (японский язык). 2-курс

Учебно-методический комплекс по дисциплени. 

Направление образования: 5120100-Филология и обучение языкам (японский язык)

2019-08-03 14:53:25 | ko'rishlar soni: 1430 | Yuklab olindi: 852-marta