Ma'ruza matnlari

 

Qo‘llanma  "Lingvistika" sohasida ta’lim olayotgan 1 kurs  magistrlari  uchun  mo‘ljallangan  o‘quv-uslubiy   qo‘llanma   bo‘lib koreys    tilidagi    kelishiklarning    qo‘llanilish    usullari va  xususiyatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib keyinchalik ularni amaliyotda  qo‘llashlariga yordam beradi.

Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmada koreys tilidagi kelishik kategoriyasining o‘ziga xos xususiyatlari, qo‘llanilish usullari yanada chuqurroq, aniq va konkret masalalarning nazariy jihatlari yoritilgan bo‘lib magistraturaning birinchi kursida o‘tiladigan tanlov fan uchun mo‘ljallangan.

O‘quv-uslubiy qo‘llanma koreys tili kelishiklari tizimi fanining namunaviy dasturi asosida tuzilgan bo‘lib, unda 18 soat ma’ruza va 18 soat amaliy darslarda muhokama qilinadigan materiallarni yoritishga hamda ushbu masalalarni misollar yordamida mustahkamlashga e’tibor qaratilgan.

2021-02-16 11:13:42 | ko'rishlar soni: 1626 | Yuklab olindi: 682-marta

Тексты лекций составлены в соответствии с программой по курсу сравнительной типологии языков. В них рассматриваются все уровни языка (фонетический, лексический, морфологический и синтаксический), где возможен сравнительный анализ английского и русского языков.

Тексты лекций предназначены для бакалавров-филологов.

2020-12-07 15:36:03 | ko'rishlar soni: 1922 | Yuklab olindi: 1383-marta

Ushbu risolada Samarqand shahrining tarixiy mintaqasida XI asarlardan tashkil topgan 75 mahallaning vujudga kelishi, jug`rofiy joylashishi, qo`shni mahallalar bilan chegaradosh ekanligi, tarixiy shaxslar, shoirlar, olimlar, kosib va me`morlar to`g`risidagi qisqa ma`lumotlar keltrilgan.

Insoniyat tarixida juda ko`p ijtimoiy qadriyatlar taraqiyotning asosiy omili bo`lib xizmat qilgan.  Markaziy Osiyo xalqlari tarixida salmoqli rol o`ynagan mahalla tipidagi jamoa ham ana shunday ijtimoiy qadriyatlar biri sanaladi.

Mazkur kitobda Samarqand shahrida XI-XXI asrlarda vujudga kelgan 75 mahalla to`g`risidagi qisqacha ma`lumotlar keltrilgan.

2020-02-11 17:38:53 | ko'rishlar soni: 1160 | Yuklab olindi: 540-marta

Введение в японскую филологию (японский язык). 2-курс

Учебно-методический комплекс по дисциплени. 

Направление образования: 5120100-Филология и обучение языкам (японский язык)

2019-08-03 14:53:25 | ko'rishlar soni: 1577 | Yuklab olindi: 932-marta

Ushbu “Til  ta`limida axborot kommunikatsion texnologiyalar” fanidan o`quv-uslubiy majmuasiga kiritilgan maruzalar matni O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2016 yil 25 avgustdagi “355”-sonli buyrug`I bilan tasdiqlangan fan dasturi asosida ishlab chiqilgan.

2019-04-25 14:42:15 | ko'rishlar soni: 2023 | Yuklab olindi: 926-marta

Ekologiyanining o’ziga xos boshqa xususiyatlari ham bor. Ekologiya – yunoncha so’z bo’lib, «oykos –uy, logos- fan» manolarini bildiradi. Bu fan «tabiiy uyda» yashayotgan va shu «uyda» hayot uchun kerakli funksional jarayonlarni o’tayotgan hamma tirik organizmlarni o’rganadi. Bu fan organizmlar va atrof muhit o’rtasidagi aloqalarning har-xilligiga, umumiyligiga katta ahamiyat beradi.

2019-01-23 10:55:32 | ko'rishlar soni: 4903 | Yuklab olindi: 3992-marta

Gegenstand der Textlinguistik ist zunächst der Text, ohne auf unterschiedliche Vorstellungen von Textlinguistik oder der Linguistik vom Text  einzugehen und die Art und Weise, wie sie sich dem Text nähert.

2015-05-21 11:03:05 | ko'rishlar soni: 3462 | Yuklab olindi: 1974-marta

Landeskunde Wissen über das Verbreitungsgebiet der Zielsprache ist ein wesentlicher (inhaltlicher) Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Es handelt sich dabei vor allem um Aussagen über die politische, sozialökonomische und kulturelle Entwicklung des betreffendes Landes bzw. der Länder, das Leben seiner Bewohner ihre Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuche, althergebrachten Traditionen.

2015-05-21 11:01:42 | ko'rishlar soni: 3211 | Yuklab olindi: 1852-marta

This course of lectures is designed to acquaint students with the main outlines of American literature and provides an overview of its evolution covering several centuries, from the time of America’s discovery to modern time.  

2015-03-04 11:24:30 | ko'rishlar soni: 3581 | Yuklab olindi: 2090-marta

Sotsiologiya – yaxlit tizim sifatidagi jamiyat va alohida ijtimoiy institutlar, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari va ularda yuz beradigan ijtimoiy jarayonlarni o‘rganuvchi fandir

2015-02-27 17:52:09 | ko'rishlar soni: 8488 | Yuklab olindi: 6707-marta