Yaqin sharq tillari kafedrasi
T/r XITOY  TILI  
1 Karimov A. Xitoy tilida hisob suzlar monografiya. 2003 Yuklab olish
2 Mahkamov S. Xitoy haqida 888 ta haqiqat. 2011 Yuklab olish
3 Mavlyanova U. Xitoy filologiyasiga kirish uquv qullanma. 2013 Yuklab olish
4 Melibayeva G. Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligi uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
5 Musurmanov E. Xitoy tili 1-qism uquv-uslubiy qullanma. 2013 Yuklab olish
6 Musurmanov E. Xitoy folklori (ertak va miflar) uquv-uslubiy qullanma. 2014 Yuklab olish
7 Nosirova S. Mutaxassislikka kirish (xitoy tili) maruzalar matni. 2010 Yuklab olish
8 Nosirova S. Xitoy tilining ijtimoiy siyosiy va diplomatik terminologiyasi uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
9 Sadibekova B. Xitoy iqtisodiyoti 3-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
10 Saidbekova B. Xitoy iqtisodiyoti 1-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
11 Saidbekova B. Xitoy iqtisodiyoti 2-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
12 Ziyamuhamedov J. Urta asr xitoy novellistikasi uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
13 Ziyamuhamedov J. Xitoy adabiyoti buyicha xrestomatiya. 2012 Yuklab olish
14 Ziyamuhamedov J. Xitoy adabiyoti Yangi davr uquv-uslubiy qullanma. 2009 Yuklab olish
15 Ziyamuhamedov J. Xitoy dramaturgiyasi uquv-uslubiy qullanma. 2010 Yuklab olish
16 Алексеев В. Китайская литература. 1978 Yuklab olish
17 Войцехович И. Китайский язык Общественно-политический перевод учебник. 2002 Yuklab olish
18 Горелов В. Лексикология китайского языка учебное пособие. 1948 Yuklab olish
19 Гуревич И. Хрестоматия по истории китайского языка III-XV вв. 1982 Yuklab olish
20 Дай Сюьмей 300 грамматических правил учебное пособие. 2008 Yuklab olish
21 Дин Жуджунь Феномен эконономического развития Китая монография. 2008 Yuklab olish
22 Жариков В.Управление инновационными процессами учебное пособие. 2009 Yuklab olish
23 Мой словар китайского языка с иллюстрациями. 2009 Yuklab olish
24 Задоенко Т. Основы китайского языка Вводный курс учебник. 1993 Yuklab olish
25 Задоенко Т. Основы китайского языка Основной курс учебник. 1986 Yuklab olish
26 Зограф И. Среднекитайский язык монография. 1979 Yuklab olish
27 Иванов А.. Грамматика современного китайского языка учебное пособие. 2003 Yuklab olish
28 Китайская классическая поэзия. 1984 Yuklab olish
29 Китайский язык Новый объект 1. 2004 Yuklab olish
30 Китайский язык Новый объект 2. 2004 Yuklab olish
31 Лезилова Л. Экономические реформы Азиатско-Тихоокеанском регионе. 2004 Yuklab olish
32 Лю Сюн Новий практический курс китайского языка учебное пособие. 2006 Yuklab olish
33 Мелибаева Г. Экономическое сотрудничество Китая со странами Центральной. Азии 2010 Yuklab olish
34 Общие знания по географии Китая. 2006 Yuklab olish
35 Общие знания по истории Китая. 2006 Yuklab olish
36 Общие знания по культуре Китая. 2006 Yuklab olish
37 Орман А. Китайская Народная Республика учебное пособие. 2006 Yuklab olish
38 Основы китайского языка часть 1 учебник. 1991 Yuklab olish
39 Основы китайского языка часть 2 учебник. 1991 Yuklab olish
40 Основы китайского языка часть 3 учебник. 1991 Yuklab olish
41 Основы китайского языка часть 4 учебник. 1991 Yuklab olish
42 Разговорная китайская речь 301 1 часть. 1998 Yuklab olish
43 Селищев А. Китайская экономика в XXI веке. 2004 Yuklab olish
44 Современная китайская проза. 1984 Yuklab olish
45 Спешнев Н. Фонетика китайского языка учебное пособие. 1980 Yuklab olish
46 Федоренко Н. Китайское литературное наследие и совремнность. 1981 Yuklab olish
47 Щичко В. Китайский язык теория и практика перевода учебное пособие. Yuklab olish
48 Яхонтов С. Категория глагола в китайском языке монография. 1957 Yuklab olish
49 Tugalov H. Xitoy tilining fonetik sistemasi 2018 Yuklab olish
50   Yuklab olish
51   Yuklab olish
76   Yuklab olish
     
  ARAB  TILI  
1 Ahrorov H. Hattotlik sanati va arabcha yozuv turlari uquv uslubiy qullanma. Yuklab olish
2 Akbarova M. Yangi davr arab adabiyoti. Yuklab olish
3 Aliev D. Arab tili darslarida namunaviy usullar uquv uslubiy qullanma. 2009 Yuklab olish
4 Arab tili maruzalar matni. Yuklab olish
5 Begmatova B. Arab tili uquv uslubiy qullanma. Yuklab olish
6 Bematova B. Grammatik terminlarni amaliy uzlashtirish. Yuklab olish
7 Hasanov M. Arab tili darslari uquv qullanma. Yuklab olish
8 Ibrohimov N. Arab tili grammatikasi 1-jild. 1997 Yuklab olish
9 Ismailova Y. Arab tili uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
10 Mamatoxunova D. Arab filologiyasiga kirish. Yuklab olish
11 Masudali Hakimjon. Hatti muallimiy. Yuklab olish
12 Mirziyatov Sh. Mutaxassislikka kirish uquv qullanma. Yuklab olish
13 Ne'matullo Ibrohimov, Muhammad Yusupov. Arab tili grammatikasi. 2-jild. Yuklab olish
14 Nosirova M. Arab tili stilistikasi uquv qullanma. Yuklab olish
15 Nosirova M. Arab tili tilida ega va kesim kategoriyasi uslubiy qullanma. 2007 Yuklab olish
16 Orifxujayev N. Arab badiiy matnlar tarjimasi uquv qullanma. Yuklab olish
17 Orifxujayev N. Arab tili nazariy grammatikasi. Yuklab olish
18 Orifxujayev N. Arab tili uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
19 Orifxujayev N. Arab tilidagi sintaktik tarkibotlar. Yuklab olish
20 Orifxujayev N. Arab va uzbek tillari qiyosiy grammatikasi. Yuklab olish
21 Orifxujayev N. Mutaxassislik fanlarini uqitish metodikasi. Yuklab olish
22 Shoyunusov A. Arab hatotligi uquv qullanma. Yuklab olish
23 Soipova H. Arab tili matn va mashqlar tuplami. Yuklab olish
24 Soipova H. Arab tili uqitishni jadallashtirish(uquv qullanma). Yuklab olish
25 Talabov E. Arab tili darslik. 1992 Yuklab olish
26 Xalidov B. Arab tili darsligi. 2007 Yuklab olish
27 Ziyavuddinova M. Mumtoz Arab adabiyoti. Yuklab olish
28   Yuklab olish
29 Kitoblar ro'yxati shakllantirib, elektron shakllarini joylashtirish jarayoni davom ettirilmoqda Yuklab olish
30   Yuklab olish
31   Yuklab olish
32   Yuklab olish
33   Yuklab olish
34   Yuklab olish
35   Yuklab olish
36   Yuklab olish
37   Yuklab olish
38   Yuklab olish
39   Yuklab olish
40   Yuklab olish
41   Yuklab olish
42   Yuklab olish
43   Yuklab olish
44   Yuklab olish
45   Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 2413