Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi
1. Ilmiy ish asoslari (fan dasturi) Yuklab olish
2. Содиқова Ш. Илмий иш асослари Yuklab olish
3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Yuklab olish
4. Сапарниёзова М., Ахмедова Н. Битирув малакавий иш бўйича услубий тавсиялар Yuklab olish
5. Боқиева Г.Х. Махкамова Г.Т. Ахмедова Л.Т., Қулдошев А.М. Битирув малакавий ишлар ва  магистрлик диссертацияларини тайёрлаш методикаси Yuklab olish
6. Махкамова Г. Проектирование  учебно-методических  комплексов  в магистратуре.  Yuklab olish
7. Демидова  А.К. Пособие  по  русскому  языку.  Научный  стиль. Оформление научной работы. Yuklab olish
8 Yusupova Sh.B. Ilmiy izlanish asoslari  Yuklab olish
     
  Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси (дастур) yuklab olish
1. Woodward_tessa_Planning_lessons_and_courses.  designing_sequen Yuklab olish
2. Tomlinson B. Materials Development in Language Teaching Yuklab olish
3. Nunan_David_Task_based_language_teaching Yuklab olish
4. McGrath  Materials Evaluation and Design For Language Teaching  Yuklab olish
5. R.Wajnryb  Classroom observation tasks Yuklab olish
6. James P. Teachers in action Yuklab olish
7. Hughes_Arthur  Testing_for_language_teachers Yuklab olish
8. Harding K. English for Specific Purposes   Yuklab olish
9. Jordan English for Academic Purposes teach book  Yuklab olish
10. Penny_Ur_A_course_in_language_teaching_practice_of_theory_cambridge Yuklab olish
11 S.Irgasheva  Being-a-teacher.--2016 Yuklab olish
12 Alimova_K_Becoming_a_teacher_2016 Yuklab olish
13 how_languages_are_learned Lightbrown and Spada Yuklab olish
14. Materials_n_Methods_in_ELT Yuklab olish
15 Materials Development in Language Teaching Yuklab olish
16 The_TKT_Course_Paperback_by_Mary_Spratt,_Alan_Pulverness,_Melanie Yuklab olish
17 English for the teacher Mary Spratt Yuklab olish
  Tili o'rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti ( TO'MA fan dasturi _ingliz ) Yuklab olish
1. Paul_Lauter_ A Companion_to_American_Literature_and-Culture_2010 Yuklab olish
2. M.Bakoeva Muratova E., Ochilova M. English_Literature_2010 Yuklab olish
3. English_Literature_from_the_19th_Century_Through_Today_The_Britannica Yuklab olish
4. English_Literature_from_the_Restoration_Through_the_Romantic_Period Yuklab olish
5. Richard Gray.   A History American Literature 2012 Yuklab olish
     
  Adabiyotlar  
1. A.Abduazizov  English phonetics // Ingliz tili fonetikasi. Nazariy kurs  Yuklab olish
2. A.A.Abduazizov va boshqalar Ingliz tili amaliy fonetikasi   Yuklab olish
3. A.Abduazizov  Hozirgi ingliz tili nazariy fonetikasi  Yuklab olish
4.  A.R.Alimardonov  Pronunciation Theory of English  Yuklab olish
5. Badiiy matnning lisoniy tahlili Yuklab olish
6. Bakieva G.H.English for professional development Yuklab olish
7. G.Bakiyeva English for professional development Yuklab olish
8.  G.Bakiyeva Stay in Touch Yuklab olish
9. G.Bakiyeva Touch the future Yuklab olish
10. Bloomfield Introduction Yuklab olish
11.  J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
12. Ch.Hall Introduction to english language and linguistics Yuklab olish
13. Cottrell.S.The study skills Yuklab olish
14. David Bohlke Skillful Listening and speaking 2 Yuklab olish
15. David Bohlke Skillful Reading and Writing 1 Yuklab olish
16. Diana Gopkins Developing grammar in context intermediat Yuklab olish
17. M.Friel M.Friel  Yuklab olish
18.  I. Galperin Stilistika angliyskogo yazyka Yuklab olish
19. Graham Palmer real writing 2 with answers Yuklab olish
20. O'.Hoshimov,  Ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
21.  I. Yakubov  English speaking countries Yuklab olish
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 1261