O'quv uslubiy qo'llanmalar

 

Bu sohada olib borilgan ko‘p asrlik izlanishlar tufayli o‘tgan asrning boshlarida sistem-struktur tilshunoslik nomi bilan yuritiluvchi lingvistik yo‘nalish vujudga keldi. Tilshunoslikning bu yo‘nalishi haqidagi dastlabki ma’lumotlar bakalavriat bosqichida o‘tiladigan «Tilshunoslikka kirish», «Umumiy tilshunoslik», «Tilshunoslik tarixi», «Nazariy grammatika» singari fanlardan olinadi. Shunday ekan, "Tizimli lingvistika"ning dasturidan o‘rin olgan mavzular ana shu fanlardan olingan bilimlarning izchilligini ta’minlash va chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu fan dasturidan o‘rin olgan asosiy mavzular til va nutq hodisalariga xos umumiylik va xususiylik, mohiyat va hodisa, imkoniyat va voqelik kabi dixotomik qonuniyatlar haqida bahs yuritishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi.

2021-06-11 09:39:21 | ko'rishlar soni: 109 | Yuklab olindi: 69-marta

  Ushbu qo'llanmada xorijiy mamlakatlar lingvistik nazariyalari fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan biri bo'lgan loyiha ta'lim texnologiyasidan foydalanish masalasi keng yoritilgan. Shuningdek, ishda, asosan, xorijiy tilshunoslarning lingvislikaning sintaksis sohasidagi nazariy qarashlari izohlangan. Talabalar mazkur fandan o'zlashtirgan bilimlarini sinab ko'rishlari uchun uslubiy qo'llanmada turli darajadagi topshiriqlar ham keltirilgan.

2021-04-15 15:10:17 | ko'rishlar soni: 214 | Yuklab olindi: 126-marta

Ushbu uslubiy qo‘llаnmаda yoshlarni estetik ruhda tarbiyalashga qaratilgan g‘oya va qarashlar falsafiy tahlil qilingan. Hоzirgi kundа estеtikа fаni ijtimоiy tаrаqqiyot, mа’nаviyat, hаyot mа’nоsi vа ezgulik хususidа umumbаshаriy muаmmоlаrni ijоbiy tоmоndаn hаl etishdа jamiyatda katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Mazkur uslubiy qo‘llanmada yuqoridagi masalalarning yechimi aks etgan.

Uslubiy qo‘llanma bаrchа оliy tа’lim muаssаsаlаrining bаkаlаvriаt tа’lim yo‘nаlishi tаlаbаlаri uchun mo‘jаllаngаn.

2021-02-03 14:15:39 | ko'rishlar soni: 261 | Yuklab olindi: 138-marta

Ushbu uslubiy tavsiyanoma xorijiy til o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda asosan xorijiy tillarni o‘rganishni CEFR talablari asosida baholash mezonlari xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida xorijiy tilni o‘qitishga ixtisoslashgan amaliy va nazariy fanlar bo‘yicha reyting tizimiga moslashgan nazorat shakllarining namunalari tavsiya etiladi.

2020-12-09 17:25:56 | ko'rishlar soni: 266 | Yuklab olindi: 96-marta

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma roman-german filologiyasl fakulteti ikkinchi kurs talabalariga mo'ljallangan bo'lib, G.A.Kazakova va I.N.Popovalarning Manuel de francais (1978) darsligi asosida o'tiladigan tahliliy o'qish fanidan o'zlashtirilishi murakkab hisoblangan mavzular bo'yicha yordamchi - qo'shimcha materiallar jamlanmasidan iborat.

2020-12-09 15:42:10 | ko'rishlar soni: 392 | Yuklab olindi: 232-marta

Shaxmat bo'yicha ikki tilli ushbu so'zlashgich barcha yoshdagi bolalar va shaxmatga qiziquvchilarga mo'ljallangan bo'lib, inglizcha iboralar o'zbek lotin alifbosida berilgan. So'zlashgich tarkibiga kirgan barcha so'z va so'z birikmalariga, dialoglar sportning shaxmat sohasi vakillariga xalqaro musobaqa qatnashchilari bilan aloqa o'rnatishda foydalanish imkonini beradi.

2020-12-07 12:37:12 | ko'rishlar soni: 312 | Yuklab olindi: 178-marta

Dastur va qo'llanmada Oybek hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Oybek hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Oybek asarlarining g'oyaviy - badiiy jihatlarini talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish, Oybek ijodining eng muhim qirralarini yoritish maqsad qilindi.

2020-09-25 14:45:50 | ko'rishlar soni: 248 | Yuklab olindi: 91-marta

Mazkur dastur va uslubiy qo'llanma XX asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, iste'dodli yozuvchi, tarjimon, dramaturg, adabiyotshunos va tanqidchi Abdulla Qahhorning hayoti va ijodini oliy ta'lim muassasalarida o'qitish uchun ishlab chiqildi.

Unda Abdulla Qahhor hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Abdulla Qahhor hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritildi, shuningdek, istiqlol ne'matlaridan bahra olib, voyaga yetgan bugungi yoshlarimiz adibimizning qanday sharoitlarda ijod qilgani, mafkura tazyiqlaridan qo'rqmay, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizni asarlari qatiga singdirib, bizgacha yetkazib berganligini his qilishlariga harakat qilindi.

2020-09-21 09:33:42 | ko'rishlar soni: 249 | Yuklab olindi: 94-marta

O‘quv qo‘llanma №ITD-1, A-1-219 "Ta’lim tizimida xorijiy til (ingliz) yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida umumevropa kompetensiyalary (CEFR) bo‘yicha C1, darajasini egallashni ta’minlaydigan o‘quv-uslubiy majmua yaratish" nomli amaliy loyiha doirasida bajarilgan.

O‘zbekiston davlat jahon tillar universiteti Ilmiy-metodik kengashining 2017 yil 11apreldagi 5-sonli bayonnomasi

O‘zbekiston davlat jahon tillar universiteti Ilmiy kengashining 2017   maydagi    bayonnomasi bilan tasdiqlangan va nashrga tavsiya etilgan

This manual is recommended to be used by the first year students of the philological faculties. The course-book presents different kinds of exercises and authentic materials for developing writing skills of the students.

Mazkur o`quv qo`llanma filologik yo`nalishda tahsil olayotgan birinchi bosqich talabalar uchun mo`ljallangan. O`quv qo`llanma talabalarning yozish ko`nikmasini rivojlantirish uchun qaratilgan har xil mashqlar va autenlik materiallarni o`z ichiga oladi.

2020-07-02 10:38:51 | ko'rishlar soni: 492 | Yuklab olindi: 196-marta

M.X.Lutfillayev, A.K.Amonov. "Informatika va axborot texnologiyalari". O'quv-uslubiy qo'llanma. Samarqand. SamDCHTI nashri, 2015 yil, 72 bet.

O'quv-uslubiy qo'llanma bakalavriatura 5120100 — Filologiya va tillarga o'qitish, 5120200 - Tarjima nazariyasi va amaliyoti (Tillar bo'yicha) ta'lim yo'nalishlari uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Informatika va axborot texnologiyalari" namunaviy fan dasturiga muvofiq tuzildi. O'quv-uslubiy qo 'llanma 1-2-kurs talabalari uchun mo’ljallangan bo'lib, Informatika va axborot texnologiyalari fanidan nazariy ma'lumotlar yoritilgan

2019-12-20 10:36:27 | ko'rishlar soni: 720 | Yuklab olindi: 323-marta