Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi
1.  Ismailov A.A., Fyodorov V.A. English for market economy /work book  Yuklab olish
2. Abduazizov A.Ingliz tili amaliy Yuklab olish
3. Martin Hewings English Pronunciation in Use Yuklab olish
4. E.S.Aznaurova,  Interpretation of literary text Yuklab olish
5. Badiiy matnning lisoniy tahlili Yuklab olish
6. Bakieva G.H.English for professional development Yuklab olish
7. G.Bakiyeva English for professional development Yuklab olish
8.  G.Bakiyeva Stay in Touch Yuklab olish
9. G.Bakiyeva Touch the future Yuklab olish
10. Bloomfield Introduction Yuklab olish
11.  J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
12. Ch.Hall Introduction to english language and linguistics Yuklab olish
13. Cottrell.S.The study skills Yuklab olish
14. David Bohlke Skillful Listening and speaking 2 Yuklab olish
15. David Bohlke Skillful Reading and Writing 1 Yuklab olish
16. Diana_Gopkins_Developing_grammar_in_context_intermediat Yuklab olish
17. M.Friel M.Friel  Yuklab olish
18.  I. Galperin Stilistika angliyskogo yazyka Yuklab olish
19. Graham Palmer real writing 2 with answers Yuklab olish
20. O'.Hoshimov,  Ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
21.  I. Yakubov  English speaking countries Yuklab olish
22.   J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
23.  J. Jalolov Chet til o'qitish metodikasi Yuklab olish
24.  Jennifer Bixby Skillful. Reading and Writing Yuklab olish
25.  Noam Chomsky Language and Mind Yuklab olish
26.  Lida Baker  Skillful. Listening and Speaking Yuklab olish
27.  Lindsay Clandfield  Skillful. Listening and Speaking Yuklab olish
28. Liz Driscoll  Real Reading 4 Yuklab olish
29.  Louis Rogers  Skillful. Reading and Writing Yuklab olish
30. M. Bakoeva  English literature Yuklab olish
31.  M.Barclay  Keep in Touch Yuklab olish
32. Michael Vince Advanced Language practice Yuklab olish
33.  Manual on translation from English into Russian Yuklab olish
34. Mark Hancock English Pronunciation in use Yuklab olish
35. Mark nettle Developing grammar in context Yuklab olish
36. Martin Hewings  English Pronunciation in Use. Advanced  Yuklab olish
37. Matthew Barclay   Keep in touch  Yuklab olish
38.   Michael McCarthy  Discourse analysis for language teachers Yuklab olish
39. Michael McCarthy English Vocabulary in Use  Yuklab olish
40. Mike Boyle  Skillful. Listening and speaking 3 Yuklab olish
41. S.Muhamedova, M.Saparniyozova Matn lingvistikasi Yuklab olish
42. O.Muminov  Country study (UK and USA)  Yuklab olish
43.  Paul Lauter  A companion to american literature and cultire Yuklab olish
44.  Richard Gray A history of American literature  Yuklab olish
45.  Ronald Cartel  Exploring grammar in context  Yuklab olish
46.  Sally Logan  Real Listening and speaking 2 Yuklab olish
47.  Virginia Evans  Enterprise 1. Beginner  Yuklab olish
48.  Virginia Evans   Enterprise 3. Pre-intermediate Yuklab olish
49. Virginia Evans  Enterprise 4 Yuklab olish
50.  В.Д.Аракин  Практический курс английского языка  Yuklab olish
51. А. Зеленецкий Сравнителная типология  Yuklab olish
52. Маруфжон Юлдошев  Бадиий матн ва унинг лингвопоетик тахлили асослари Yuklab olish
53. E Протасова Методика обучения дошколников иностранному языку Yuklab olish
54.  М.А.Соколова  Практическая фонетика английского языка Yuklab olish
55. И.Стернин Контрастивная Лингвистика Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 2331