Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasi
1. Shavkat Mirziyoyev  Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz Yuklab olish
2.

 Shavkat Mirziyoyev  Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.// Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан

Yuklab olish
3.

Shavkat Mirziyoyev  Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak// Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя

Yuklab olish
4. Shavkat Mirziyoyev  Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild Yuklab olish
5. Shavkat Mirziyoyev  Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi Yuklab olish
6. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola Yuklab olish
7. Q.Nazarov Falsafa Yuklab olish
8. Q.Nazarov  Qadriyatlar falsafa Yuklab olish
9. M.A.Ahmedova va boshqalar. Falsafa  Yuklab olish
10. S.Agzamxodjayeva  Ijtimoiy ideal va ma'naviy hayot Yuklab olish
11. H.Aliqulov  Falsafiy meros va ma'naviy-axloqiy fikr rivoji Yuklab olish
12. A.Choriyev Inson falsafasi Yuklab olish
13. Falsafa: Ensiklopedik lug'at  Yuklab olish
14. Falsafa. E.Yusupov ilmiy rahbarligida. Yuklab olish
15. Sh.B.Qahhorova Falsafaga kirish qisqacha matnlar Yuklab olish
16. Gunnar Skirbek Falsafa tarixi. o'quv qullanma Yuklab olish
17. Haqiqat manzaralari 96 mumtoz faylasuf. 2011 Yuklab olish
18. Imomaliyeva R. G'oyalar falsafasi. maruzalar matni Yuklab olish
19. Imomaliyeva R. Tabiatshunoslik falsafasi. maruzalar  matni Yuklab olish
20. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar. 1 kitob 2004. Yuklab olish
21. O`zbekiston tarixi Ma'ruzalar matni  Yuklab olish
22. Usmonov Q.  va boshqalar  O`zbekiston tarixi Yuklab olish
23. Murtazayeva R.X. va boshqalar O`zbekiston tarixi Yuklab olish
24. Bahodir Eshov  O`zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi Yuklab olish
25. Bobojonova D.B. va boshqalar O`zbekiston tarixi  Yuklab 2olish
26. Azamat Ziyo O'zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar Yuklab olish
27. A.Sagdullayev va boshqalar O`zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti Yuklab olish
28. Mirzo Ulug'bek  To'rt ulus tarixi.  Yuklab olish
29. Abu Rayhon Beruniy  Tanlangan asarlar Yuklab olish
30.  A.Muhammadjonov Temur va temuriylar saltanati Yuklab olish
31. Р. Муртазаева  История Узбекистана Yuklab olish
32. Р.М.Алимов Центральная Азия: Общность интересов Yuklab olish
33. С.А.Абраров История Узбекистана. часть 1 Yuklab olish
34. С.А.Абраров История Узбекистана. часть 2 Yuklab olish
35. История Востока. Том 1. Восток в древности  Yuklab olish
36. История Востока. Том 2. Восток в средние века  Yuklab olish
37. История Востока. Том 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени XVI-XVIII вв. Yuklab olish
38. История Востока. Том 4. Восток в новое время (конец XVIII- начало XX в.) книга 1. Yuklab olish
39. История Востока. Том 4. Восток в новое время (конец XVIII- начало XX в.) книга 2. Yuklab olish
40. История Востока. Том 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.) Yuklab olish
     
  Axborot texnologiyalariga oid adabiyotlar  
1.  Z.S.Abdullayev va boshqalar. Informatika va axborot texnologiyalari.  Yuklab olish
2. R.X.Alimov va boshq.  Axborot texnologiyasi va tizimlari Yuklab olish
3. M.Aripov va boshqalar. Axborot texnologiyalari Yuklab  olish
4. A.Usmonov, F.Bahromov. Kompyuter texnologiyalari asoslari Yuklab  olish
5. А.Анисимов Компьютерная лингвистика для всех Yuklab  olish
6. М.Арипов и др. Инфомационные технологии Yuklab  olish
7.  S.Qosimov  Axborot texnologiyalari Yuklab  olish
8. Microsoft Windows XP Шаг за шагом Yuklab olish
9. A.Abduqodirov Axborot texnologiyalari Yuklab olish
10 A.Alikulov Axborot texnologiyalari. uslubiy ko'rsatmalar Yuklab olish
11. A.Amonov, D.Eshonqulov Informatika va axborot texnologiyalari asoslari Yuklab olish
12. Р.Бурнашев Организация электронного документооборота средствами Microsoft Office. част 1 Yuklab olish
13. Р.Бурнашев Организация электронного документооборота средствами Microsoft Office. част 2 Yuklab olish
14. Р.Бурнашев, Ф.Бурнашева  Лабораторный практикум по информатике Yuklab olish
15. А.Есаян, В.Ефимов  Информатика  Yuklab olish
16. И.Гусева Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов Yuklab olish
17. А.Грошев  Информатика Yuklab olish
18. И.Гостев Операционные системы Yuklab olish
19. Ю.Горяев Информатика  Yuklab olish
20. Р.Бурнашев и др.   Введение в интернет технологии Yuklab olish
21. M.Qayumova  Tizimli dasturiy ta'minot Yuklab olish
22. A.Pulatova va boshq. Kompyuter texnologiyalari va internet Yuklab olish
23. A.Po'latov Kompyuter lingvistikasi Yuklab olish
  Jismoniy madaniyat va favqulodda vaziyat fanlariga oid adabiyotlar  
1. Tabiiy ofatlar haqida asosiy tushunchalar tabiiy ofatlar yuz berganda harakat qilish qoidalari Yuklab olish
2. M. Tojiyev  Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi Yuklab olish
3. Ramazonova R.,  Sodiqova H. Favqulodda vaziyatlar uchun tibbiy hamshiralar tayyorlash Yuklab olish
4. X.Raximova va boshqalar Mehnatni muhofaza qilish  Yuklab olish
5. A. Qudratov va boshqalar  Hayotiy faoliyat xavfsizligi Yuklab olish
6. Norxo'jayev A.Q. va boshqalar  Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari Yuklab olish
7. Bayzakov A.A.  Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan amaliy mashg'ulotlarida o'qitish texnologiyasi Yuklab olish
8, G`.Yo. Yormatov va boshqalar  Hayot faoliyati xavfsizligi Yuklab olish
9, A.Abdullayev, Sh.Xonkeldiyev  Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati Yuklab olish
10. K.Almatov va boshqalar.  Ulg'ayish fiziologiyasi Yuklab olish
11. M.Hayitova va boshqalar.  Davolash jismoniy tarbiyasi Yuklab olish
12. Сычев Ю.Н.  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациах / БЖД Yuklab olish
13. Петросова Л.И.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности Yuklab olish
14. Михайлов Л.А. и др.  Безопасность жизнедеятельности Yuklab olish
15. Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности Yuklab olish
16. Бегиев У. Основы безопасность жизнедеятельности  Yuklab olish
17 Юлдашев О.Р. и др.  Безопасность жизнедеятельности  Yuklab olish
18. I.Koshbaxtiyev va boshq.  Valeologiya asoslari Yuklab olish
19. A.Qudratov, T.G'aniyev  Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi Yuklab olish
20. A.Ismoilov, Q.Usmonov  Hayot faoliyati xavfsizligi Yuklab olish
  qo'shimchalar qo'shlmoqda  
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 2722