Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi
1. Tillarni o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari (tuzatish kiritilmoqda)  
1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. 2012 Yuklab olish
2. Hoshimov O'. Ingliz tili o'qitish metodikasi 2003 Yuklab olish
3. Teaching English Practicum / Практикум по методике преподавания английского языка Yuklab olish
4. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language Teaching methodology. 2015 Yuklab olish
2. Chet tili o'qitishning integrallashgan kursi  
1. Woodward T.  Planning Lessons and Courses. Cambridge University press Yuklab olish
2. Tomlinson B. (Ed.) Materials Development in Language Teaching. Cambridge University Press.  Yuklab olish
3. Nunan D. Task-based Language Teaching. Materials and Methods in ELT (2nd edition).Cambridge University Press. McDonough, J., & Shaw, C. 2003 Yuklab olish
4. McGrath I. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh University Press Yuklab olish
5. Wainryb R.  Classroom Observation Tasks Cambridge University press Yuklab olish
6. Иргашева С., Абдураимова Я., Брювертон Б.  Being a Teacher. Tashkent 2016 Yuklab olish
7. James P. Teachers in Action. 2 Cambridge and New York: Cambridge University Press Yuklab olish
8. Hughes A. Testing for Language Teaching. Cambridge University Press. 2003 Yuklab olish
9. Harding K. English for Specific Purposes (Resource books for teachers). Oxford University Press Yuklab olish
10. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge:Cambridge University Press Yuklab olish
11. Ur P.A. Course in Language Teaching: Practice and Theory Yuklab olish
3.  O'qish va yozish amaliyoti  
1. David Bohlki, Dorothy E. Zemach.  Skillful 1. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
1. Scarry S., Scarry J. Thompson Learning. The writer’s workplace with Readings: Building College Writing Skills  Yuklab olish
1. Lauris Rogers, Jennifer Wilkin, Dorothy E Zemach. Skillful 2. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
4. Ommaviy axborot matni tahlili  
1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка Yuklab olish
2. Muminov O., Quldoshev Y. Hoshimov Ingliz tili darsligi Yuklab olish
3. Muminov O. A guide of simultaneous translation Yuklab olish
4. Muminov O.  A guide of consecutive translation  Yuklab olish
5. Boshlang'ich sinflarda chet tili o'qitish metodikasi  
1. А.Ирискулов, С.Хан, Инагамова К. Kids English1 Yuklab olish
2. Джуравева Л., С.Хан, Инагамова К.  Kids English2 Yuklab olish
3. Джуравева Л., С.Хан, Инагамова К.  Kids English 3 Yuklab olish
4. Протасова Е.Ю.,  Родина Н.М. Методика обучения школьников инностранному языку Yuklab olish
5. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю.  Дошкольное и начальное образование зарубежом Yuklab olish
6. Lingvistik va metodik tadqiqot asoslari  
1. Jalolov J.J. Chet tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
2. Maxkamova G.T. Methodology of teaching methodology (theory and practice) 2017 Yuklab olish
     
  Ingliz tili o'qitish metodikasiga oid qo'shimcha adabiyotlar  
1. Abdukarimov H. Dars tahlili va uning metodikasi Yuklab olish
2. Agzamova D. English teaching methodology  Yuklab olish
3. Alimova K. Becoming a teacher Yuklab olish
4. O'.Hoshimov, I.Yoqubov.  Ingliz tili uqitish metodikasi Yuklab olish
5. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. O'rta maktablarda ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
6. Jalolov J. Chet tili uqitish metodikasi. 2012 Yuklab olish
7. Kuchiboyev A. Xorijiy tillarga urgatishning kommunikativ metodi. 2010 Yuklab olish
8. Penny Ur. A. Course in language Teaching Yuklab olish
9. Sattarov T. Bulajak chet tili uqituvchisining uslubiy omilkorligi Yuklab olish
10. Shabanov J. Chet tilini uqitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar Yuklab olish
11. Tanner Rosie. Tasks for teacher education Yuklab olish
12. Woodward T. Planning lessons and courses Yuklab olish
13. Yoqubov I. Ingliz tili uqitish metodikasi maruzalar matni Yuklab olish
14. R.A.Zaripova. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma Yuklab olish
15. Ю.Н.Абдуллаев, А.М.Бушуй. Краткая история развития методики обучения иностранным языкам: от постановки чтения к речевому общению Yuklab olish
16. Гез Н. Методика обучения иностранным языкам в средней школе учебник Yuklab olish
17. N.Nasrullaeva, Z.Vafaeva. Methodics of teaching foreign languages Yuklab olish
18. Пассов Е. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению Yuklab olish
19. Пассов Е. Основы методики обучения иностронным языкам Yuklab olish
20. Рогова Г. Методика обучения английскому языку Methods of teaching Yuklab olish
21. Шевченко М. Учебное пособие по методике преподования английского языка для студентов III курса английского филологии Yuklab olish
22. D.Ashurova. Text linguistics  Yuklab olish
23. Валгина Н. С. Теория текста  Yuklab olish
24. Тураева З. Лингвистика текста Yuklab olish
25. A.Abduazizov. English phonetics // Ingliz tili fonetikasi. Nazariy kurs Yuklab olish
26. Bakieva G. Stay in Touch  Yuklab olish
27.

G.Bakiyeva. Touch the future

Yuklab olish
28. Barclay M. Keep in touch  Yuklab olish

29.

Friel M. Get in touch  Yuklab olish
30. Galperin I. Stylistics  Yuklab olish
31. Арсеньева М. Введение в германскую филологию  Yuklab olish
32. Соколова M. Практическая фонетика английского языка  Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 1564