Taqdimotlar

 

ZiyoNET portalida bepul sayt-satellitlar yaratish yo'riqnomasi

Satellit-saytlarini yaratish va ularning texnik ta'minotini olib borish.

Bunda o'quvchilar, o'qituvchilar va boshqa foydalanuvchilar uchun resurs markazi tomonidan zn.uz domenida bepul sayt (satellit-sayti) yaratish imkoniyati yaratilgan. Ushbu saytlarda, asosan, ta'lim muassasalari haqida kundalik dolzarb yangiliklar joylashtiriladi. Satellit-saytlardagi barcha ma'lumotlar muallif va hammualliflar tomonidan joylashtiriladi.

2022-04-14 15:06:28 | ko'rishlar soni: 856 | Yuklab olindi: 410-marta

ZiyoNET axborot ta’lim portali haqida ma'lumot. 

Siz bu taqdimotdan Ziyonet axborot ta'lim portali haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. Bu nafaqat kitoblarni elektron shakli, balki kitobxonlarga yangi talqindagi axborot portalini audio kitoblar, boshqa multimedialar bilan boyitilgan holda taqdim etilmoqda. Bu axborot portalida o'zingizni qiziqtirgan guruhlar bilan ham tanishb chiqishingiz mumkin. Bu taqdimot orqali keng tushunchalarga ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari  shaxsiy elektron  pochtani yartish haqida ham malumotlar berib o'tilgan.

2022-04-14 13:55:09 | ko'rishlar soni: 1748 | Yuklab olindi: 413-marta

ARM veb saytida institut miqyosida o’tkaziladigan adabiy-badiiy kechalar va boshqa tadbirlar haqida yangiliklar joylashtirilib boriladi. Bundan tashqari o’quv adabiyotlari, bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik dissertasiyalari, maqolalar va boshqa elektron resurslar bilan tanishib chiqishingiz va elektron shakllarini yuklab olishingiz mumkin. 

 

2021-06-03 16:28:23 | ko'rishlar soni: 650 | Yuklab olindi: 261-marta

Цель:

воспитание любви к Родине, развитие духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родной стране,

к окружающей природе родного края;

 к культурному наследию своих предков;

2021-02-22 16:34:07 | ko'rishlar soni: 742 | Yuklab olindi: 332-marta

Plan

text and its classification

According to degree of expansion

According to speech form

According to functional style

According to  sphere of communication

According to functional semantic characteristics

2021-02-22 16:26:24 | ko'rishlar soni: 841 | Yuklab olindi: 444-marta

Bilib oling. Gap tarkibida ma’lum so‘roqqa javob bo‘luvchi mustaqil so‘z yoki so‘zlar birikmasi gap bo‘laklari hisoblanadi.

Gap bo‘laklari  ikki turga bo‘linadi:

Bosh bo‘laklar: Ega va kesim

Ikkinchi darajali bo‘laklar: Hol, to‘ldiruvchi, aniqlovchi

2020-07-06 10:44:18 | ko'rishlar soni: 1801 | Yuklab olindi: 991-marta

Ilmiy izlanish asoslari kursining predmeti va asoslari

Fan – inson faoliyati sohasi bo`lib, uning vazifasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarni ishlab chiqish va nazariy tomondan tizimlashtirish hisoblanadi.

Fanning asosiy maqsadi – holis dunyoni ya`ni borliqning nazariy aksini bilish va tabiatga jamiyat uchun foydali natijalar olish maqsadida ta`sir ko`rsatishdan iboratdir.

2020-02-13 13:48:19 | ko'rishlar soni: 2023 | Yuklab olindi: 573-marta

Ilmiy tadqiqotning bosqichlari.

Ilmiy bilim tarkibida ilmiy qonunlar muhim ahamiyatga ega. Ular tabiat, jamiyat va tafakkurdagi eng ahamiyatli, barqaror va takrorlanuvchi obyektiv ichki bog`liqliklarni aks ettiradi.

Bilim – bu obyektiv dunyoning umumiy bog`liqlik qonunlarini til formasida ideallashtirib anglamoqdir. Bilimning vazifasiga tasavvurimizdagi tarmoq xotirada saqlash va kerak bo`lganda amaliy hayotga qo`llashdir.

2020-02-13 13:42:20 | ko'rishlar soni: 1431 | Yuklab olindi: 498-marta

IX-XII asr boshlarida Tohiriy, Safforiy va Somoniy davlatlari. Ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti.

Qoraxoniylar, G`aznaviylar davlatlarining ijtimoiy va iqtisodiy hayoti

Xorazmshoh sulolasining o`rnatilishi, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot

2019-08-05 13:34:39 | ko'rishlar soni: 7289 | Yuklab olindi: 3280-marta

Nonverbal communication in cross culture

- COMMUNICATION is the act of conveying intended meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs and semiotic rules.

- The word “communication” is derived from the Latin language “communicare” means “to share”.

- Communication is simply the act of transferring information from one place to another.

2019-06-10 16:27:32 | ko'rishlar soni: 1071 | Yuklab olindi: 451-marta