Ingliz tili nazariy aspektlari kafedrasi
1. Apresjan J. Systematic Lexicography. 2000 Yuklab olish
2. Atkins B. Oxford Guide to Practical Lexicography Yuklab olish
3. Дж.Буранов, А.М.Муминов.  А praсtical course in english lexicology Yuklab olish
4. Kobrina N. An outline of modern english syntax.  Yuklab olish
5. Muminov O. Lexicology of the English language darslik Yuklab olish
6. Ruzikulov F. Theortical and practical lexicogography. 2015 Yuklab olish
7.

Арнольд И. Стилистика современного английского языка учебное пособие.

Yuklab olish
8. Арнольд И. Стилистика Современный английский язык учебник Yuklab olish
9. Гинзбург Р. Лексикология английского языка учебник. 1979 Yuklab olish
10. Кухаренко В. Практикум по стилистике английского языка A book of practice in stylistics чебное пособие. Yuklab olish
11.  J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
12. Ch.Hall Introduction to english language and linguistics Yuklab olish
13. Cottrell.S.The study skills Yuklab olish
14. David Bohlke Skillful Listening and speaking 2 Yuklab olish
15. David Bohlke Skillful Reading and Writing 1 Yuklab olish
16. Diana_Gopkins_Developing_grammar_in_context_intermediat Yuklab olish
17. M.Friel M.Friel  Yuklab olish
18.  I. Galperin Stilistika angliyskogo yazyka Yuklab olish
19. Graham Palmer real writing 2 with answers Yuklab olish
20. O'.Hoshimov,  Ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
21.  I. Yakubov  English speaking countries Yuklab olish
22.   J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
23.  J. Jalolov Chet til o'qitish metodikasi Yuklab olish
24.  Jennifer Bixby Skillful. Reading and Writing Yuklab olish
25.  Noam Chomsky Language and Mind Yuklab olish
26.  Lida Baker  Skillful. Listening and Speaking Yuklab olish
27.  Lindsay Clandfield  Skillful. Listening and Speaking Yuklab olish
28. Liz Driscoll  Real Reading 4 Yuklab olish
29.  Louis Rogers  Skillful. Reading and Writing Yuklab olish
30. M. Bakoeva  English literature Yuklab olish
31.  M.Barclay  Keep in Touch Yuklab olish
32. Michael Vince Advanced Language practice Yuklab olish
33.  Manual on translation from English into Russian Yuklab olish
34. Mark Hancock English Pronunciation in use Yuklab olish
35. Mark nettle Developing grammar in context Yuklab olish
    Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 1648