Birinchi kurslar uchun
   Prezident asarlari  
1. Shavkat Mirziyoyev  Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz Yuklab olish
2.

 Shavkat Mirziyoyev  Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.// Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан

Yuklab olish
3.

Shavkat Mirziyoyev  Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak// Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя

Yuklab olish
4. Shavkat Mirziyoyev  Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild Yuklab olish
5. Shavkat Mirziyoyev  Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi Yuklab olish
6. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston - STRATEGIYASI Yuklab olish
7. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola Yuklab olish
  TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI fanidan adabiyotlar  
8. Г. Е. Кедрова Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для вузов Yuklab olish
9.  Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании Yuklab olish
10.  Evans V., Dooley J., Wright S. Information Technology. Book 1,  Yuklab olish
11. David Watson, Helen Williams Computer Science  Yuklab olish
12.  М.Арипов и др. Инфомационные технологии Yuklab olish
13.  M.Aripov  Internet va elektron pochta asoslari Yuklab olish
14.  Марк Кэмпбел Строим Web сайты. дизайн, HTML, CSS Yuklab olish
15.  Fergal Grimes  Microsoft NET for Programmers Yuklab olish
  O'ZBEKISTON ENG YANGI TARIXI fanidan adabiyotlar  
16. O`zbekiston tarixi Ma'ruzalar matni  Yuklab olish
17. Usmonov Q.  va boshqalar  O`zbekiston tarixi Yuklab olish
18. Murtazayeva R.X. va boshqalar O`zbekiston tarixi Yuklab olish
19. Bahodir Eshov  O`zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi Yuklab olish
20. Azamat Ziyo O'zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar Yuklab olish
21. A.Sagdullayev va boshqalar O`zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti Yuklab olish
22. Mirzo Ulug'bek  To'rt ulus tarixi.  Yuklab olish
23. Abu Rayhon Beruniy  Tanlangan asarlar Yuklab olish
24.  A.Muhammadjonov Temur va temuriylar saltanati Yuklab olish
25. Р. Муртазаева  История Узбекистана Yuklab olish
26. С.А.Абраров История Узбекистана. часть 1 Yuklab olish
27. С.А.Абраров История Узбекистана. часть 2 Yuklab olish
  Falsafa fanidan adabiyotlar   
  Q.Nazarov Falsafa Yuklab olish
  M.A.Ahmedova va boshqalar. Falsafa  Yuklab olish
  A.Choriyev Inson falsafasi Yuklab olish
  Z.Davronov va boshqalar. Falsafa  Yuklab olish
     
     
  Jismoniy tarbiya va sport fanidan adabiyotlar  
  I.Koshbaxtiyev va boshqalar  Valeologiya asoslari Yuklab olish
  A.Abdullayev, Sh.Xonkeldiyev  Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati Yuklab olish
  Latipov R.I.  Jismoniy tarbiya Yuklab olish
  Normurodov A.N. Yengil atletika Yuklab olish
  K.Almatov va boshqalar.  Ulg'ayish fiziologiyasi Yuklab olish
     
  O'zbek tili fanidan adabiyotlar  
  1. X.Muhiddinova va boshqalar. O'zbek tili   Yuklab olish
  2. U.Lafasov  O'zbek tili Yuklab olish
  3. R.Rasulov, A.Mirazizov  O'zbek tili Yuklab olish
  G'.Abdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili (sintaksis)  Yuklab olish
  H.Jamolxonov  Hozirgi o'zbek adabiy tili  Yuklab olish
  A.Nurmonov  O'zbek tilshunosligi tarixi Yuklab olish
  Tilshunoslik fanidan adabiyotlar  
  M.Irisqulov Tilshunoslikka kirish  Yuklab olish
  I.Yo'ldoshev Tilshunoslik asoslari Yuklab olish
  R.Rasulov Umumiy tilshunoslik Yuklab olish
  N.Turniyozov  Tilshunoslikka kirish Yuklab olish
     
  RUS TILI fanidan adabiyotlar  
   И.Мирзаева Русский язык для студентов вузов юридического профиля Yuklab olish
    М.Камилова и др. Пособие по обучению русскому языку Yuklab olish
   Т.Кельдиев Учебник русского языка Yuklab olish
    Л.Булгакова и др.  Мои друзья падежи Yuklab olish
   Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы Yuklab olish
   Н.Ахмедова и др.  Русский язык  Yuklab olish
   Н.Блохина и др. Современный русский язык    Yuklab olish
  Г.Асилова  Русский язык Yuklab olish
     Т.Бушуй, Ф.Рузикулов  Краткий курс сравнительной типологии Yuklab olish 
    М.Баранов и др.  Методика преподавания русского языка в школе  Yuklab olish
  Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
  Til aspektlari amaliyoti (Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi)  
1. McCarthy, M. and O’Dell, F., Redman, S. English Vocabulary in Use upper intermediate and advanced (1 курс) Cambridge: CUP (3rd edition) UK Yuklab olish
2. Malcolm Mann, Steve Taylor-Knowles Destination (book 1&2) Macmillan Education UK Yuklab olish
3. Stephen H. Thewlis  Grammar Dimensions. Heinle&Heinle Yuklab olish
  O'qish va yozish amaliyoti (Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi)  
1. David Bohlke, Dorothy E.Zemach  Skillful 1. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
2. Scarry, S., &Scarry, J. The Writer’s Workplace with Readings: Building College Writing Skills. Thomson Learning. Sixth Edition. Yuklab olish
3. Virginia Evans Successful writing upper-intermediate. Express publisher. Yuklab olish
4. Virginia Evans Successful writing proficiency. Express publisher Yuklab olish
5. Nunan D. Research methods in Language Learning. Cambridge University Press Yuklab olish
     
     
  Til ko'nikmalari integratsiyasi (Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi)  
1. Virgina Evans & Jenny Dooley Enterprise (beginner 1) Digital publishing UK Yuklab olish
1. Virgina Evans & Jenny Dooley Enterprise (Grammar 2) Digital publishing UK Yuklab olish
1. Virgina Evans & Jenny Dooley Enterprise (Grammar 3) Digital publishing UK Yuklab olish
1. Virgina Evans & Jenny Dooley Enterprise (Grammar4) Digital publishing UK Yuklab olish
1. Mike Boyle, Ellen Kisslinger Skillful. Listening & Speaking (S B 2) Macmillan Education UK Yuklab olish
1. Mike Boyle, Ellen Kisslinger Skillful. Listening & Speaking (S B 3) Macmillan Education UK Yuklab olish
1. Mike Boyle, Ellen Kisslinger Skillful. Listening & Speaking (S B 4) Macmillan Education UK Yuklab olish
2. Mike Boyle, Ellen Kisslinger Skillful. Listening & Speaking (S B 1) Macmillan Education UK Yuklab olish
3. Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles, Steve Taylore-Knowles  Open Mind. Intermediate. Macmillan Education Yuklab olish
  Kommunikativ normativ fonetika (Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi)  
  Mark Hancock English Pronunciation in use. Self-study and classroom use Yuklab olish
  Ann Baker Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course Yuklab olish
  Gerald Kelly How to teach pronunciation Yuklab olish
     
  Filologiya va tillarni o'qitish: INGLIZ tili ta'lim yo`nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
  Asosiy o’rganilayotgan chet tili (so’zlashuv, tinglab tushunish, o’qish va yozish, leksik gramatik, talaffuz ko’nikmalari) fanidan adabiyotlar  
  A course in english phonetics for EFL university students  Yuklab olish
  N.Sadieva  English Phonetics  Yuklab olish
  А.Трахтеров  Практическая курс фонетики английского языка Yuklab olish
  М.Соколова  Практическая Фонетика английского языка Yuklab olish
  David Bohlke Skillful. Reading and Writing/ Student's book 1. Yuklab olish
  Lida Baker, Steven Gershon  Skillful. Listening and Speaking. Student's book 1. Yuklab olish
  Louis Rogers, Jennifer Wilkin Skillful. Reading and Writing. Student's book 2 Yuklab olish
  Mike Boyle, Eilen Kisslinger  Skillful. Listening and speaking. Student's book 3 Yuklab olish
  Ikkinchi chet tili (ingliz tili) fanidan adabiyotlar  
  Sally Logan, Craig Thaine    Real Listening and speaking 2. Yuklab olish
  John and Liz Soars New Headway beginner. students book Yuklab olish
  John and Liz Soars New Headway Elementary. students book Yuklab olish
  Malcolm Mann Destination C1 & C2 Yuklab olish
  Malcolm Mann Destination B2. Grammar and vocabulary with Answer Key Yuklab olish
  FRANSUZ TILI ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
  So’zlashuv. Tinglab tushunish ko’nikmalari  
  M.Barfety Comprehension orale. Niveau 1. Competences A1, A2  Yuklab olish
  I.Popova manuel de francais Yuklab olish
  O’qish va yozish ko’nikmalari.  
  I.Popova manuel de francais Yuklab olish
   Sylvie Poisson-Quinton , Rein Mimran  Comprehension écrite Yuklab olish
   Sylvie Poisson-Quinton , Rein Mimran Expression écrite  Yuklab olish
  Roman filologiyasiga kirish.  
   Ch.Jacques Histoire de la langue francaise  Yuklab olish
  Т.Алисова и др. Введение в романскую филологию  Yuklab olish
   Маматов А.Э., Рахимов Х.Р. Введение а романо-германскую филологию Yuklab olish
     
  NEMIS TILI ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
   A.B.Abdullayeva Nemis tili  Yuklab olish
   A.B.Abdullayeva  Deutsch-2  Yuklab olish
  M.Dadaxujayeva  Deutschkurs 2 Yuklab olish
  Aufderstrabe H. Delfin Arbeitsbuch Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Yuklab olish
  Avazboyev N. Hozirgi nemis tili fonetikasi darslik Yuklab olish
  Balme M. Em neu Abschlusskurs Ausgabe C1. 2008 Yuklab olish
  Begmatov M. Deutsch o'quv uslubiy qullanma. Yuklab olish
  Billina A. Fit in Grammatik A1 A2. 2010 Yuklab olish
  Dallapiazza R. Tangram. Yuklab olish
  Dauses A. Universalien der Grammatik und der Indogermanische Sprachbau. 2002 Yuklab olish
  Italyan tili ta'lim yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
 

So'zlashuv. Tinglab tushunish ko'nikmalari fanidan adabiyotlar

 
   P.Guida, M.Martina Esercitarsi fon la Grammatika. Livello B1-B2 Yuklab olish
   Sabrina Maffei  Ascoltami! 22 cituazioni communicative Yuklab olish
  E.Jafrancesco Parla e scrivi  Yuklab olish
  A.Mazetti Qui Italia. Livello intermedio. Quaderno Yuklab olish
   A.Mazetti Qui Italia. 1. Lingua e grammatika Yuklab olish
 

O'qish va yozish ko'nikmalari fanidan adabiyotlar

 
  C.Bettoni, G.Vicentini Passeggiate Italiane Yuklab olish
  Mauro Pichiassi, Giovanna Zaganelli  Contesti italiani Yuklab olish
 

Leksik-gramatik va tallafuz ko'nikmalari fanidan adabiyotlar

 
  P.Guida, M.Martina  Esercitarsi fon la Grammatika. Livello B1-B2 Yuklab olish
  E.Jafrancesco Parla e scrivi Yuklab olish
  A.Mazetti Qui Italia. Livello intermedio. Quaderno Yuklab olish
 

Roman filologiyasiga kirish fanidan adabiyotlar

 
  Т.Алисова и др.  Введение в романскую филологию Yuklab olish
  P.Guida, M.Martina  Esercitarsi fon la Grammatika. Livello A1-A2  Yuklab olish
  E.Jafrancesco Parla e scrivi  Yuklab olish
  Xorijiy til (Ikkinchi chet tili) (italyan tili)  
   P.Guida, M.Martina  Esercitarsi fon la Grammatika. Livello B1-B2 Yuklab olish
   A.Mazetti Qui Italia. Livello intermedio. Quaderno Yuklab olish
     
  Ispan tili ta'lim yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
  So'zlashuv. Tinglab tushunish ko'nikmalari (ispan) fanidan adabiyotlar  
  M.Toshxonov va boshqalar Manual de la lengua Espanola Yuklab olish
  Г.Нуждин, А.Комарова 75 устных тем по испанскому языку Yuklab olish
  Amalia Balea, Pilar Ramos Cultura en Espana. B1/B2 Yuklab olish
     
  Roman filologiyasiga kirish (ispan) fanidan adabiyotlar  
  Rafael Lapesa Historia de la lengua espanola Yuklab olish
  K.Abdullayev Roman filologiyasiga kirish  Yuklab olish
  Jurnalistika: xalqaro jurnalistika ta'lim yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
  A.Nurmatov va boshqalar  Jurnalistika: Nazariyasi, tarixi va taraqqiyoti. I jild Yuklab olish
  Xurshid Do'stmuhammad va boshqalar Jurnalistika: Huquqi va etikasi. II jild Yuklab olish
  D.Teshabayeva va boshqalar Jurnalistika: Medialingvistika va tahrir. III jild Yuklab olish
  F.Mo'minova va boshqalar Jurnalistika: Media-marketing va menejment. IV jild Yuklab olish
  X.Saidov va boshqalar Jurnalistika: Bosma ommaviy axborot vositalarida janrlar va mahorat masalalari. V jild Yuklab olish
  A.Karimov va boshqalar Jurnalistika: Audiovizual jurnalistika. VI jild Yuklab olish
  N.Murotova va boshqalar Jurnalistika: Onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar. VII jild Yuklab olish
  G.Nishonova va boshqalar Jurnalistika: Zamonaviy media muhitda PR - xizmatlar. VIII jild Yuklab olish
  N.Qosimova va boshqalar Jurnalistika: Ixtisoslashgan jurnalistika. IX jild Yuklab olish
  F.Mo'minov, N.Toshpo'latova Jurnalistika: Sotsiologiyasi va psixologiyasi. X jild Yuklab olish
  N.Qosimova Onlayn jurnalistika Yuklab olish
  N.Toshpo'latova Jurnalistika psixologiyasi Yuklab olish
     
    Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili ta'lim yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
  Страноведение Yuklab olish
    Рапацкая Л.А. Русская художественная культура Yuklab olish
    Викторов А.Ш. История русской культуры Yuklab olish
   Л.Архипова Мы живем в России Yuklab olish
      
    Современный русский язык  
    Р.Аванесов Фонетика современного русского литературного языка Yuklab olish
    Матусевич М.И. Современный русский язык Yuklab olish
     В.Белошапкова Современный русский язык Yuklab olish
    Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование Yuklab olish
      
     
  YAPON TILI ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
   Minna no Nihongo I.  Yuklab olish
   Minna no Nihongo II.  Yuklab olish
   Minna no Nihongo I. перевод и грамматический комментарий  Yuklab olish
   Minna no Nihongo II. O'zbek tilidagi tarjima va grammatik tahlil Yuklab olish
   Chieko Kano va boshqalar. Basic Kanji book. vol. 2 Yuklab olish
   Yapon tili. N1 daraja kitobi 1 Yuklab olish
   Yapon tili. N1 daraja kitobi 2 Yuklab olish
   Yapon tili. N1 daraja kitobi 3  Yuklab olish
   Yapon tili. N1 daraja kitobi 4 Yuklab olish
   Yapon tili. N1 daraja kitobi 5  Yuklab olish
   I.Ishimura Yapon tili ieroglifikasi Yuklab olish
  E.Matchonov Mutaxasislikka kirish (yapon tili) Yuklab olish
  New Approach Japanese Intermediate Course  Yuklab olish
  N.Xalmurzayeva Yapon tili Yuklab olish
  И.Головнин и др. Учебник японского языка Yuklab olish
  М.Киэда Грамматика японского языка Yuklab olish
     
  KOREYS TILI ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
  Oson 1  Yuklab olish
  Oson 1. Mp3 shakli Yuklab olish
  Oson 2  Yuklab olish
  Oson 2. Mp3 shakli Yuklab olish
  О.Ким и др.  Корейский язык I Yuklab olish
  Jo In-hwa Koreys tili grammatika lug'ati Yuklab olish
  Easy to learn Korean 1-elementary Yuklab olish
  Easy to learn Korean 2 High elementary. 2006 Yuklab olish
  Kyorxon iminja.(1-koreys). Yuklab olish
  Koreys tili 1 Hangugo  Yuklab olish
  Koreyscha-o'zbekcha-inglizcha lug'at Yuklab olish
  О.Ким и др. Корейский язык I Yuklab olish
  XITOY TILI ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
  Karimov A. Xitoy tilida hisob so'zlar monografiya. 2003 Yuklab olish
  Mahkamov S. Xitoy haqida 888 ta haqiqat. 2011 Yuklab olish
  Mavlyanova U. Xitoy filologiyasiga kirish. o'quv qo'llanma. 2013 Yuklab olish
  Musurmanov E. Xitoy tili 1-qism uquv-uslubiy qo'llanma. 2013 Yuklab olish
  Saidbekova B. Xitoy iqtisodiyoti 1-qism o'quv qo'llanma. 2011 Yuklab olish
  Nosirova S. Mutaxassislikka kirish (xitoy tili) maruzalar matni. 2010 Yuklab olish
  Общие знания по истории Китая. 2006 Yuklab olish
  Общие знания по культуре Китая. 2006 Yuklab olish
  Китайский язык Новый объект 1. 2004 Yuklab olish
  Китайский язык Новый объект 2. 2004 Yuklab olish
  Общие знания по географии Китая. 2006 Yuklab olish
     
  Arab tili ta'lim yo'nalishi yo'nalishi talabalari uchun adabiyotlar  
  Ahrorov H. Hattotlik sanati va arabcha yozuv turlari. o'quv uslubiy qo'llanma Yuklab olish
  Begmatova B. Arab tili o'quv uslubiy qo'llanma Yuklab olish
  Bematova B. Grammatik terminlarni amaliy o'zlashtirish Yuklab olish
  Hasanov M. Arab tili darslari. o'quv qo'llanma. Yuklab olish
  Ibrohimov N. Arab tili grammatikasi 1-jild. 1997 Yuklab olish
  Mirziyatov Sh. Mutaxassislikka kirish. o'quv qo'llanma Yuklab olish
  Xalidov B. Arab tili darsligi. 2007 Yuklab olish
  Soipova H. Arab tili matn va mashqlar to'plami. Yuklab olish
  Shoyunusov A. Arab hatotligi. O'quv qo'llanma Yuklab olish
  Mamatoxunova D. Arab filologiyasiga kirish Yuklab olish
  Ismailova Y. Arab tili. O'quv qo'llanma. 2011 Yuklab olish
     
  Tarjima nazariyasi va amaliyoti ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlari  
  Yozma tarjima fanidan adabiyotlar  
  O.Mo'minov va boshqalar Translation. Yozma tarjima  Yuklab olish
  Яшина Н.К.  Учебное пособие по письменному переводу Yuklab olish
  M.Baker In other words Yuklab olish
  D.Robinson Becoming a translator Yuklab olish
  O'qish va yozish ko'nikmalari fanidan adabiyotlar  
  David Bohlke Skillful. Reading and Writing/ Student's book 1. Yuklab olish
  Virginia Evans Successful writing. Proficiency Yuklab olish
  Jennifer Bixby, Jaimie Scanion Skillful. Reading and Writing. Yuklab olish
  Mamlakatshunoslik fanidan adabiyotlar  
  J.Cameron The english speaking world Yuklab olish
  I. Yakubov English speaking countries Yuklab olish
  O.Muminov, I.M.Tukhtasinov, A. Akhmedova  Country study (UK and USA) Yuklab olish
     
  Tarjima nazariyasi fanidan adabiyotlar  
  В.Комиссаров Теория перевода (лингвистические аспекты) Yuklab olish
  G'.Salomov Tarjima nazariyasi asoslari Yuklab olish
  E.Aznaurova va boshq. Translation theory and practice Yuklab olish
  So'zlashuv. Tinglab tushunish ko'nikmalari fanidan adabiyotlar  
  Barry Cusack, Sam McCarter.   Improve your IELTS/ Listening and speaking skills Yuklab olish
  Fiona Aish, Jo Tomlinson.  Collins / Listening for IELTS Yuklab olish
  Karen Kovacs.   Collins / Speaking for IELTS  Yuklab olish
  Lida Baker, Steven Gershon     Skillful. Listening and Speaking Yuklab olish
     
18.12.2021 | ko'rishlar soni: 4656