Referatlar

 

Temperament va uning tiplari

Psixologiya fanida temperament xususiyatlari deganda, alohida bir shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror, o‘zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi tushuniladi. Mazkur xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega bo‘lgan motivlarda, psixik holatlarda, maqsadlarda, faoliyatlarda nisbatan o‘zgarmas temperament tipini tavsiflovchi to‘zilmani tashkil qiladi

2021-06-04 09:58:20 | ko'rishlar soni: 2104 | Yuklab olindi: 1189-marta

Hind-yevropa oilasi quyidagi til turkumlarini o’z ichiga oladi: hind turkumi (hind, urdu, Bengal, panjob, Gujarat va h.), eron turkumi (fors, afg’on, osetin, kurd, tojik va h.), slavyan turkumi (rus, ukrain, belorus, chex, Slovak, polyak, serb, makedon, bolgar, xorvat, sloven), boltiq turkumi (litva, latish, latgal), german turkumi (dat, shved, norveg, island, ingliz, golland, nemis, yangi yahudiy tili), roman turkumi (fransuz, provansal, italyan, ispan, portugal, rumin, moldovan tillari, o’lik lotin tili), kelt turkumi (o’lik). Grek, alban, arman tillari birorta turkumga mansub bo’lmasdan, shu til oilasiga kiradi.

2021-06-04 09:30:32 | ko'rishlar soni: 1150 | Yuklab olindi: 552-marta

Mavzu: Lalmikor polizchilik xususiyatlari.

Reja;

1. Lalmikor polizchilik mintaqalari va uni rivojlantirish istiqbollari.

2 . Lalmikor yerlarda yetishtiriladigan qovun va tarvuz navlari.

3 . Lalmi yerda o’sadigan poliz o’simliklarining  biologiyasi.

4.  Poliz ekinlarini lalmikor yerlarda yetishtirish texnologiyasi.

2020-07-06 10:26:23 | ko'rishlar soni: 1467 | Yuklab olindi: 632-marta

Рассмотрение вопроса о языковых изменениях целесообразно начинать с изменений в области фонетики, поскольку фонетические изменения затрагивают все уровни языка, весь его строй; с ними так или иначе связаны изменения языковых единиц и иных языковых явлений в области лексики, морфемики, словообразования и грамматики, прежде всего морфологии. 

2020-02-17 11:01:52 | ko'rishlar soni: 824 | Yuklab olindi: 347-marta

Mavzu: Yoshlar orasida ichkilikbozlikning oldini olish

1. Ichkilikbozlikning kelib chiqish sabablari

2. Sog’lom turmush tarzi — salomatlik garovi

2019-08-02 13:14:08 | ko'rishlar soni: 3020 | Yuklab olindi: 1360-marta

Bundan ming yil muqaddam Хоrazmning pоytaхt shahri Gurganjda (Ko'hna Urganch) ma’rifatparvar ma’muniylar sulоlasiga mansub Хоrazmshоx Ali Ibn Ma’mun va Ma’mun ibn Ma’munning sa’yi-harakati hamda qоmusiy оlim Abu Rayhоn Bеruniyning bеvоsita rahnamоligida Sharqning yirik ilmiy markazi "Dor-ul hikma va ma’rifa" tashkil qilingan edi. Fanning dоlzarb muammоlari bilan shug’ullangan bu ilm dargоhi shundan ikki asr avval Bag’dоdda faоliyat ko’rsatgan "Bayt-ul hikma" hamda O’rta Оsiyo, хususan Хоrazmda shakllangan qadimiy ilmiy-ma’rifiy an’analarni davоm qildirib, jahоn ilm-fani taraqqiyotida munоsib o’rinni egalladi. 

Bu ilmiy dargоh endilikda Хоrazm Ma’mun akadеmiyasi nоmi bilan yuritilib kеlmoqda.

2019-06-10 16:34:16 | ko'rishlar soni: 919 | Yuklab olindi: 369-marta

Mavzu: Marifiy qadriyatlar va maqsadlar

                     Reja.

1. Insoniyat jamiyat tarixida bilishning taraqqiy etishi.

2. Dunyoqarash va uning tarkibiy qismlari.

3. Pedagogik layoqat – mutaxassisni shaxsiy va kasbiy yuksaltirish.

4. Ma‘rifat shaxs kamolotining birligi sifatida.

 

2019-04-10 14:57:27 | ko'rishlar soni: 1905 | Yuklab olindi: 649-marta

Mavzu: Basketbolning rivojlanish tarixi.

              REJA:

1. Basketbolning paydo bo’lishi va rivojlanishi.

2. O’zbekistonda basketbolning rivojlanishi.

3. Xulosa va takliflar

2019-02-04 14:01:38 | ko'rishlar soni: 5989 | Yuklab olindi: 5201-marta

 O`zbek xalq maqollaridan qisqa  shakldagi to`plam kitobxonlar uchun taqdim etilmoqda. Bu maqollar oraqali yanada o`z bilimlaringizni oshiring.

2018-11-26 11:30:53 | ko'rishlar soni: 1164 | Yuklab olindi: 399-marta

Бугунги кунда мақол ва маталлардан фойдаланмаган бирор кишини учратиш қийин. Ўзаро муносабатда мақоллардан ўринли фойдаланиш Амалий аҳамият касб этади: фикр чўзилмайди, вoқea ва ҳодисалар атрофлича тасвирлашга муҳтож бўлмайди, фикрда қиёслаш, образлилик устун бўлади. 

2015-05-21 11:13:37 | ko'rishlar soni: 3690 | Yuklab olindi: 2354-marta