Axborot texnologiyalari kafedrasi
1.  Z.S.Abdullayev va boshqalar. Informatika va axborot texnologiyalari.  Yuklab olish
2. R.X.Alimov va boshq.  Axborot texnologiyasi va tizimlari Yuklab olish
3. M.Aripov va boshqalar. Axborot texnologiyalari Yuklab  olish
4. A.Usmonov, F.Bahromov. Kompyuter texnologiyalari asoslari Yuklab  olish
5. А.Анисимов Компьютерная лингвистика для всех Yuklab  olish
6. М.Арипов и др. Инфомационные технологии Yuklab  olish
7.  S.Qosimov  Axborot texnologiyalari Yuklab  olish
8. Microsoft Windows XP Шаг за шагом Yuklab olish
9. A.Abduqodirov Axborot texnologiyalari Yuklab olish
10 A.Alikulov Axborot texnologiyalari. uslubiy ko'rsatmalar Yuklab olish
11. A.Amonov, D.Eshonqulov Informatika va axborot texnologiyalari asoslari Yuklab olish
12. Р.Бурнашев Организация электронного документооборота средствами Microsoft Office. част 1 Yuklab olish
13. Р.Бурнашев Организация электронного документооборота средствами Microsoft Office. част 2 Yuklab olish
14. Р.Бурнашев, Ф.Бурнашева  Лабораторный практикум по информатике Yuklab olish
15. А.Есаян, В.Ефимов  Информатика  Yuklab olish
16. И.Гусева Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов Yuklab olish
17. А.Грошев  Информатика Yuklab olish
18. И.Гостев Операционные системы Yuklab olish
19. Ю.Горяев Информатика  Yuklab olish
20. Р.Бурнашев и др.   Введение в интернет технологии Yuklab olish
21. M.Qayumova  Tizimli dasturiy ta'minot Yuklab olish
22. A.Pulatova va boshq. Kompyuter texnologiyalari va internet Yuklab olish
23. A.Po'latov Kompyuter lingvistikasi Yuklab olish
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 1452