Badiiy nashrlar

 

Jeyn Ostin "Andisha va g'urur" asarida qishloq dvoryanining qizi Eleizabet Bennet bilan o'zining kelib chiqishi, boyligi ila mag'rur boy pomeshchikning o'g'li Fisuilyam Darsi o'rtasidagi sarguzashtlarni hikoya qiladi. Asar 1813 yilda nashr qilinib, adabiyot dunyosida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ushbu asar haiqda o'sha paytdagi "Birtaniya tanqidchisi" junarli shunday yozgan edi: "Asar shu paytgacha o'quvchilar hukmiga havola qilingan bu turdagi hamma romanlardan yuqori turadi". Umid qilamizki, mazkur asar hurmatli o'zbek kitobxonlariga ham manzur bo'ladi.

2022-03-24 15:03:27 | ko'rishlar soni: 431 | Yuklab olindi: 131-marta

Robert Kiosaki Boy ota, kambag'al ota. 

"Kerakli toshning og'iri yo'q", deganlaridek, mazkur kitob orqali sizlarni shu mavzu borasida fikrlashga chorlaymiz. Dunyoning mashhur biznesmen-psixologlari mulohazalari sizlarni befarq qoldirmaydi, deb o'ylaymiz.

Boy ota kambag'al otaning farzandlariga bergan maslahatlarini o'qib ko'p narsa o'rganadi kishi. Turmushga, atrofga, o'zingizga, kelajakka boshqacha nazar uyg'onadi. O'z-o'zidan maqsadingiz oydinlashib, yo'lingizni topgandek bo'lasiz.

2022-03-24 11:09:19 | ko'rishlar soni: 161 | Yuklab olindi: 75-marta

Qo'ldoshev D. Imperatorning tug'ilishi. Boburning bolaligi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018

Buyuk yurtdoshimiz, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijod to'g'risida dunyo miqyosida ko'plab asarlar yaratilgan bo'lsa-da, ul zotning Andijon zaminida kechgan baxtli bolalik davri kam yoritilgan mavzu hisoblanadi.

Kitob ulug' yurtdoshimiz Bobur Mirzoning chin muxlislari, talaba yoshlar, keng kitobxon ommasiga mo'ljallangan.

2021-10-13 17:58:30 | ko'rishlar soni: 334 | Yuklab olindi: 104-marta

In this novel Oybek depicts Alisher Navoiy's way of life, social life and complicated political events of that time. He writes the following about creation of this novel in his autobiography: «The image of Navoiy showed itself in many classical poems of mine and, at last, I finished writing the novel "Navoiy" in 1942". This work has been published in 1944 after different kinds of discussions.

The novel is translated with the aim to provide a unique opportunity for the English speaking readers to get acquainted with the works of famous Uzbek writers and poets as well as for the students who are eager to enhance their understanding and knowledge by comprehending rare works of their ancestors. We hope that all the members of world community will have a chance to admire the cultural heritage of great statesman of Uzbek people.

2020-12-07 13:06:00 | ko'rishlar soni: 509 | Yuklab olindi: 220-marta

Gafur Gulom (1903-1966) was an Uzbek poet, writer, and literary translator. He was one of the great writers in Uzbek literature who had a great share in developing Uzbek satire, humor and comedy. He described different events in 20-30 years of the XIX century and at the period of World War II.

Gafur Gulom wrote humorous stories, funny feuilletons and critical poems which were loved by people in the last years of the war. He wrote some prosaic stories: "My Robber Son" (1965), "The Most Scandalous Asr Namoz" (1965), "Pirmuhammad and His Grandchildren and Great-grandchildren" (1965); and poetic satiric and humorous words: "We Laugh" (1957), "What Happened to Whom" (1961), "There are Some People Among Us" (1964).

2020-12-07 12:51:15 | ko'rishlar soni: 734 | Yuklab olindi: 321-marta

Dasturda shoir hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Erkin Vohidov hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Erkin Vohidov ilgari surgan g'oyalarni talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish maqsadida o'zbek adabiyotshunosligida shoir ijodi tadqiq qilingan asosiy nuqtalarga murojaat qilindi, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy istiqlol g'oyasi bilan hamohang jihatlar singdirildi.

2020-09-25 14:42:33 | ko'rishlar soni: 989 | Yuklab olindi: 318-marta

Dasturda Cho'lpon hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Cho'lpon hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Cho'lpon ilgari surgan g'oyalarni talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish maqsadida jadidchilik harakatining asosiy nuqtalariga murojaat qilinib, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy istiqlol g'oyasi bilan hamohang jihatlarni singdirishga harakat qilindi.

2020-09-25 14:38:53 | ko'rishlar soni: 643 | Yuklab olindi: 241-marta

Dasturda Hamid Olimjon hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Talabalar Hamid Olimjon hayoti va ijodi, shoir ijodining o'ziga xos qirralari, uning adabiy-estetik qarashlari, she'riyati, dostonlari, publitsistikasi, maqolalari, ocherklari, hikoyalari, ertaklari bilan tanishib boradi. Shuningdek, shoirning tarjima sohasida amalga oshirgan ishlari xususida ham maTumotlar berilgan.

2020-09-25 14:07:09 | ko'rishlar soni: 676 | Yuklab olindi: 192-marta

Dasturda Furqat hayoti va adabiy merosi to'liq qamrab olingan. Furqat biografiyasi va asarlariga doir ma'lumotlar birlamchi manbalar asosida yoritilgan. Uslubiy qo'llanmada shoir g'oyalarining mamlakatimizda jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yutug'ini ta'minlash hamda yosh avlod adabiy-estetik tafakkuri va ma'rifry saviyasini o'stirishdagi ahamiyatiga alohida diqqat qaratildi.

2020-09-25 14:03:51 | ko'rishlar soni: 786 | Yuklab olindi: 249-marta

Unda Saida Zunnunova hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uslubiy qo'llanmaning qismlarida shoira hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar mavjud manbalar asosida yoritib berildi. Shoira asarlarida ilgari surilgan g'oyalar o'z davri adabiy va ijtimoiy muhiti, ijodkor shaxsiyati bilan o'zaro muqoyasada yoritildi. Shuningdek, Saida Zunnunova hayoti va ijodining bugungi kundagi ahamiyati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni masalalarga ham alohida e'tibor qaratildi.

2020-09-25 12:08:44 | ko'rishlar soni: 809 | Yuklab olindi: 235-marta