Badiiy nashrlar

 

In this novel Oybek depicts Alisher Navoiy's way of life, social life and complicated political events of that time. He writes the following about creation of this novel in his autobiography: «The image of Navoiy showed itself in many classical poems of mine and, at last, I finished writing the novel "Navoiy" in 1942". This work has been published in 1944 after different kinds of discussions.

The novel is translated with the aim to provide a unique opportunity for the English speaking readers to get acquainted with the works of famous Uzbek writers and poets as well as for the students who are eager to enhance their understanding and knowledge by comprehending rare works of their ancestors. We hope that all the members of world community will have a chance to admire the cultural heritage of great statesman of Uzbek people.

2020-12-07 13:06:00 | ko'rishlar soni: 1067 | Yuklab olindi: 512-marta

Gafur Gulom (1903-1966) was an Uzbek poet, writer, and literary translator. He was one of the great writers in Uzbek literature who had a great share in developing Uzbek satire, humor and comedy. He described different events in 20-30 years of the XIX century and at the period of World War II.

Gafur Gulom wrote humorous stories, funny feuilletons and critical poems which were loved by people in the last years of the war. He wrote some prosaic stories: "My Robber Son" (1965), "The Most Scandalous Asr Namoz" (1965), "Pirmuhammad and His Grandchildren and Great-grandchildren" (1965); and poetic satiric and humorous words: "We Laugh" (1957), "What Happened to Whom" (1961), "There are Some People Among Us" (1964).

2020-12-07 12:51:15 | ko'rishlar soni: 2325 | Yuklab olindi: 1270-marta

Dasturda shoir hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Erkin Vohidov hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Erkin Vohidov ilgari surgan g'oyalarni talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish maqsadida o'zbek adabiyotshunosligida shoir ijodi tadqiq qilingan asosiy nuqtalarga murojaat qilindi, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy istiqlol g'oyasi bilan hamohang jihatlar singdirildi.

2020-09-25 14:42:33 | ko'rishlar soni: 1623 | Yuklab olindi: 490-marta

Dasturda Cho'lpon hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Cho'lpon hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Cho'lpon ilgari surgan g'oyalarni talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish maqsadida jadidchilik harakatining asosiy nuqtalariga murojaat qilinib, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy istiqlol g'oyasi bilan hamohang jihatlarni singdirishga harakat qilindi.

2020-09-25 14:38:53 | ko'rishlar soni: 1255 | Yuklab olindi: 455-marta

Dasturda Hamid Olimjon hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Talabalar Hamid Olimjon hayoti va ijodi, shoir ijodining o'ziga xos qirralari, uning adabiy-estetik qarashlari, she'riyati, dostonlari, publitsistikasi, maqolalari, ocherklari, hikoyalari, ertaklari bilan tanishib boradi. Shuningdek, shoirning tarjima sohasida amalga oshirgan ishlari xususida ham maTumotlar berilgan.

2020-09-25 14:07:09 | ko'rishlar soni: 1849 | Yuklab olindi: 405-marta

Dasturda Furqat hayoti va adabiy merosi to'liq qamrab olingan. Furqat biografiyasi va asarlariga doir ma'lumotlar birlamchi manbalar asosida yoritilgan. Uslubiy qo'llanmada shoir g'oyalarining mamlakatimizda jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yutug'ini ta'minlash hamda yosh avlod adabiy-estetik tafakkuri va ma'rifry saviyasini o'stirishdagi ahamiyatiga alohida diqqat qaratildi.

2020-09-25 14:03:51 | ko'rishlar soni: 1400 | Yuklab olindi: 457-marta

Unda Saida Zunnunova hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uslubiy qo'llanmaning qismlarida shoira hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar mavjud manbalar asosida yoritib berildi. Shoira asarlarida ilgari surilgan g'oyalar o'z davri adabiy va ijtimoiy muhiti, ijodkor shaxsiyati bilan o'zaro muqoyasada yoritildi. Shuningdek, Saida Zunnunova hayoti va ijodining bugungi kundagi ahamiyati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni masalalarga ham alohida e'tibor qaratildi.

2020-09-25 12:08:44 | ko'rishlar soni: 1279 | Yuklab olindi: 399-marta

Mazkur dastur va uslubiy qo'llanma o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Said Ahmadning hayoti va ijodini oliy ta'lim muassasalarida o'qitish uchun ishlab chiqildi.

Dastur va uslubiy qo'llanma Said Ahmad hayoti va ijodini o'rganish yuzasidan o'quv mashg'ulotlarini olib boruvchi oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari uchun mo'ljallangan.

2020-09-25 12:04:49 | ko'rishlar soni: 1092 | Yuklab olindi: 404-marta

Dastur va qo'llanmada Oybek hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Oybek hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Oybek asarlarining g'oyaviy - badiiy jihatlarini talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish, Oybek ijodining eng muhim qirralarini yoritish maqsad qilindi.

2020-09-25 11:55:05 | ko'rishlar soni: 1282 | Yuklab olindi: 451-marta

Unda Ogahiy hayoti va ijodining barcha qirralari qamrab olindi. Uslubiy qo'llanma qismlarida keltirilayotgan Ogahiy hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Ogahiy ilgari surgan g'oyalarni talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish maqsadida Xorazm adabiy muhitining asosiy xususiyatlariga murojaat qilinib, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy istiqlol g'oyasi bilan hamohang jihatlarni singdirishga harakat qilindi.

2020-09-25 11:51:37 | ko'rishlar soni: 1153 | Yuklab olindi: 403-marta