Bitiruv malakaviy ishlar

 

Для определения структурно-семантической модели необходимо предварительно определить типовое значение, под которым понимают грамматическое значение групп слов, связанных аналогичными синтаксическими отношениями.

2015-02-19 12:51:11 | ko'rishlar soni: 2113 | Yuklab olindi: 984-marta

«XITOY XATTOTLIK SAN’ATI» mavzusidagi bitiruv malakaviy ish

2015-02-19 12:49:38 | ko'rishlar soni: 2637 | Yuklab olindi: 1068-marta

So’z yasalishi hodisasining lingvistik talqinlaridagi yana bir yo’nalish  mazkur hodisaning derivasiya termini ostida o’rganilishi orqali ko’zga tashalanadi. Mazkur termin tilshunoslikka kirib o’tgan asrning 60 yillarida chex tilshunosi Ye.Kurilovich tomonidan olib kirilgan edi. 

2015-02-19 12:47:54 | ko'rishlar soni: 2840 | Yuklab olindi: 1638-marta

经过几个月的查资料、整理材料、写作论文,今天终于可以较为顺利地完成论文的初稿了。随着论文的撰写,四年紧张激烈的大学生活即将画上句号,在此我要对四年来给予我支持和帮助的老师、同学们表示我最诚挚的感谢! 

论文的撰写,要感谢的人实在太多了,首先要感谢马翠玲老师,因为本论文从选题到完成,每一步都是在马老师的悉心指导下完成的,倾注了马老师大量的心血。马老师指引我的论文的写作的方向和架构,并对本论文进行了认真的批阅,同时指出不足之处。马老师要指导很多同学的论文,加上本来就有的教学任务,工作量之大可想而知,但我每次去找她询问时,马老师都很耐心地指导我,使我顺利完成了论文的写作。在此,我谨向马老师表示崇高的敬意和衷心的感谢!谢谢您在我撰写论文的过程中给予我的极大帮助。

同时,论文的完成,也离不开其他老师、同学和朋友们的关心和帮助。在整个的论文写作中,各位老师、同学和朋友们积极地帮助我查资料和提供有利于论文初稿写作的建议和意见,在他们的帮助下,论文得以不断的完善,最终帮助我完成了整个论文的写作。

总之,此次论文的写作过程,我收获了很多,既将为大学四年划上了一个完美的句号,也能为将来的人生之路做好了一个很好的铺垫。

再次感谢所有帮助过我并给我鼓励的老师,同学和朋友们,谢谢你们!

2015-02-19 12:45:55 | ko'rishlar soni: 2478 | Yuklab olindi: 1149-marta

Сложное предложение представляет собой объединение нескольких предложений при помощи тех или иных синтаксических средств в грамматическое целое, служащее выражением законченной мысли.

2015-02-19 12:44:05 | ko'rishlar soni: 3189 | Yuklab olindi: 2057-marta

The structural syntactical aspect is sometimes regarded as the crucial issue in stylistic analysis, although the peculiarities of syntactical arrangement are not so conspicuous as the lexical and phraseological properties of the utterance. Syntax is figuratively called the “sinews of style”.

2015-02-19 12:43:27 | ko'rishlar soni: 2696 | Yuklab olindi: 1472-marta

В современной дидактике понятие наглядности относится к различным видам восприятия (зрительным, слуховым, осязательным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютными преимуществами перед другим.

2015-02-19 12:42:39 | ko'rishlar soni: 2298 | Yuklab olindi: 1112-marta

Ingliz va o’zbek tillarida kopulyativ fe’llar va ularning leksik-grammatik jihatdan qiyoslanishi tadqiqot obyektini tashkil etadi. 

2015-02-19 12:39:56 | ko'rishlar soni: 6457 | Yuklab olindi: 5178-marta

Ushbu bitiruv malakaviy ishi gapdagi bosh bo’laklardan biri, xususan, kesimni o’rganishga bag’ishlangan. Shuningdek, ingliz tilidagi kesimning ifodalanish usullari va uning gap qurilishidagi semantik xususiyatlari borasida ish olib borilgan. Bitiruv malakaviy ishiga tanlangan mavzuning dolzarbligi shundaki, an’anaviy grammatikada bosh bo’laklar muammosi muhim o’rin egallashi bois, bitiruvchi kesimlarga xos semantik xususiyatlarni ma’lum bir tilshunoslik metodi asosida o’rganishga xarakat kilgan.

2015-02-19 12:36:26 | ko'rishlar soni: 2998 | Yuklab olindi: 1263-marta

Ushbu bitiruv malakaviy ishi yordamchi fe’llar tipologiyasiga bag’ishlangan bo’lib, ingliz va o’zbek tillarida ushbu fe’llarning tasnifi bayon etilgan. Shu bilan birgalikda fe’l uning leksik-semantik guruhlanishi, fe’lga xos kategoriyalarga ham to’xtalib o’tilgan.

Bitiruv malakaviy ishiga tanlangan mavzuning dolzarbligi fe’l so’z turkumi sifatida doimo tilshunoslarning diqqat markazida bo’lgan munozarali holatlarga boyligi bilan izohlanadi., ushbu bitiruv malakaviy ishga tanlangan mavzu ham shular jumlasidandir. 

2015-02-19 12:34:16 | ko'rishlar soni: 6017 | Yuklab olindi: 4043-marta