Bitiruv malakaviy ishlar

 

Hozirgi kunda tilshunoslikda intensivlik atamasini qo`llash bo`yicha umumiy konseptual birlik mavjud emas. Bu masala bo`yicha o`tkazilga o`nlab tadqiqotlar intensivlik tushunchasi ma`nosida qo`llaydi.

2015-03-04 11:39:05 | ko'rishlar soni: 2621 | Yuklab olindi: 1355-marta

Koreyada foydalanadigan xitoy ieroglifi uzoq vaqtni bosib o’tib, har bir xususiyatini saqlab rivojlangan. 

2015-03-04 11:38:34 | ko'rishlar soni: 8320 | Yuklab olindi: 6901-marta

На квалификационном работе обсуждается падежи корейской грамматики, их использование и исследование

2015-03-04 11:37:42 | ko'rishlar soni: 3216 | Yuklab olindi: 2082-marta

Ассимиляцией заимствованных слов называется приспособление их в фонетическом, грамматическом, се¬мантическом и графическом отношении к системе прини¬мающего их  языка 

2015-02-27 18:09:20 | ko'rishlar soni: 2374 | Yuklab olindi: 1175-marta

In order to achieve the kinds of learning targets mentioned in the last chapter (i.e. a threshold of 2,000 to 3,000 words), vocabulary learning requires a rich and nourishing diet. Some of these words will be learned actively. 

2015-02-27 18:08:59 | ko'rishlar soni: 2528 | Yuklab olindi: 1275-marta

Derivatologiya tilshunoslik fanining alohida yo‘nalishi sifatida  bugungi kunda o‘zining mustaqil maqomiga ega. U derivatsiya muammolarini o‘rganishga xoslanganligi bois, etimologik nuqtai nazardan mazkur tushuncha bilan  uzviy bog‘lanadi.

2015-02-27 18:08:38 | ko'rishlar soni: 2624 | Yuklab olindi: 1210-marta

Tilning lug‘aviy tarkibi bir xil emas. So‘zlar turli asosga ko‘ra ko‘plab turlarga ajratiladi.

2015-02-27 18:08:14 | ko'rishlar soni: 10276 | Yuklab olindi: 7922-marta

Идиоэтнические  особенности, по-видимому, более сильно проявляются в сфере быта, художественной литературы, мас¬совой коммуникации, эстетического воздействия, устного на¬родного творчества, личной переписки и сглаживаются в сфе¬рах общественно-политической деятельности, организованно¬го обучения, науки, всех видов делопроизводства и религиозного культа.

2015-02-27 18:07:18 | ko'rishlar soni: 1942 | Yuklab olindi: 789-marta

Ma’lumki, so‘z yasalishi bahsida semantik siljish, ko‘chish bilan bog‘liq bulgan hodisalar semantik (leksik-semantik) usul doirasida birlashtiriladi.

2015-02-27 18:06:53 | ko'rishlar soni: 2336 | Yuklab olindi: 985-marta

Как  было  сказано  выше,  словарь  отражает  опыт  и  накопленные  наблюдения  тех,  кто  занимается  его  составлением:  конечно,  используется  и  опыт  уже  существующих  словарей.  

2015-02-27 18:06:28 | ko'rishlar soni: 1998 | Yuklab olindi: 962-marta