Darsliklar

 

Mazkur darslik bakalavriatura va magistratura talabalariga hozirgi zamon ingliz tili morfologiyasi va sintaksisining eng muhim masalalarini etakchi tamoyillar va metodlarni qo‘llash yo‘li bilan tahlil qilishga, o‘rgatishga bag`ishlangan. Alohida e’tibor grammatik hodisalarni eng so‘nggi metodlaridan foydalanilgan holda tasvirlash masalasiga qaratilgan. Darslik OTMlar ingliz filologiyasi yo‘nalishi, bakalavriatura, magistratura bosqichi talabalari uchun mo‘ljallangan.

The present textbook is aimed at analyzing the English morphology and syntax using the leading principles and methods of present day linguistics. A special attention is paid to the systemic description of grammatical structures and phenomena applying the latest methods of investigation. The course book is recommended for the Bachelor`s and Master`s Degree students of the Universities which train English language teachers.

2020-01-28 17:29:04 | ko'rishlar soni: 30 | Yuklab olindi: 14-marta

"Onlayn jurnalistika" darsligi (Ta’lim sohasi: 220 000 -Jurnalistika va axborot; Ta’lim yo‘nalishi: 5220100-Jurnalistika (xalqaro jurnalistika) oliy ta’lim muassasalarining jurnalistika fakultetlarining talabalari, ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda jahonda va O‘zbekistonda internet rivoji, onlayn jurnalistikada axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari, jurnalistlar faoliyatini samaradorligini oshirishda internetning o‘rni va roli, ma’lumotlar jurnalistikasi va multimediaviy material tayyorlash usullari, "fuqarolar jurnalistikasi" va ijtimoiy tarmoqlarda tahririyat sahifasini ochish, ijtimoiy tarmoqlarning jurnalistlar uchun imkoniyatlari, blog yuritish qoidalari, internetda faoliyat yuritishning axloqiy tamoyillari xususida ma’lumot beriladi.

2019-12-25 10:57:47 | ko'rishlar soni: 69 | Yuklab olindi: 34-marta

Ushbu darslikda maktabgacha pedagogika fanining asosiy masalalari, uning nazariy-metodologik asoslari, maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik, ekologik, iqtisodiy, huquqiy, mehnat tarbiyasi berishning mazmun-mohiyati, vositalari, shakl va usullari, O‘zbekistonda maktabgacha ta’limni tashkil etishning tarixi, maktabgacha ta’lim tizimi, bo'limlari, mudiri, metodisti tomonidan rahbarlik va nazorat qilish tamoyillari, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarga zamonaviy pedagogik, innovatsion texnologiyalarini qo'llashning ilmiy-uslubiy xususiyatlari yoritilgan. Darslik pedagogika oliy o'quv yurtlari, pedagogika kollejlarining maktab­gacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talaba, o'quvchilari hamda mak­tabgacha ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatayotgan rahbar va mutaxassislar, pedagoglar uchun mo'ljallangan.

2019-11-15 11:53:18 | ko'rishlar soni: 590 | Yuklab olindi: 431-marta

O‘zbekiston xalqi:

inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e’lon qilib,

hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyatini anglagan holda,

o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib,

demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib,

xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda,

respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta’minlashga intilib,

insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko‘zlab,

fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta’minlash maqsadida,

o‘zining muxtor vakillari siymosida O`zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi.

 
2019-08-01 12:01:20 | ko'rishlar soni: 164 | Yuklab olindi: 81-marta

Ushbu darslik 5120100 -Filologiya va tillarni o'qitish (xitoy tili), 5120700 - Jahon siyosati (Xitoy Xalq Respublikasi), 5231000 - Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Xitoy Xalq Respublikasi) yo'nalishlari bo'yicha ta'lim oluvchi talabalar uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur kitob xitoy tilini mahsus kurslarda va mustaqil ravishda o'rganuvchilar uchun ham qimmatli manba bo`lishi mumkin.

Har bir darsda mavzular bo'yicha suhbat, yangi so'zlar, grammatik izohlar, so'z va so'z iboralarini mustahkamlashga qaratilgan bir qancha mashqlar berilgan.

2019-06-14 14:40:36 | ko'rishlar soni: 352 | Yuklab olindi: 195-marta

Adabiyotshunoslikka doir mavjud darslik, qo'llanma, lug'atlarga tayanib tayyorlangan mazkur darslikda so'z san'atining o'ziga xos xususiyatlari, badiiy asar va uning tarkibiy qismlari, adabiy turlar va janrlar, badiiy asar tili, ijodiy uslublar va ijodkor uslubi, adabiy jarayon to'g'risida mulohaza yuritilgan.
  Mazkur darslik oliy o'quv yurtlari bakalavriat va magistrarura bosqichi talabalariga mo'ljallangan.

2019-03-12 10:55:14 | ko'rishlar soni: 3266 | Yuklab olindi: 2501-marta

Ushbu darslik urdu tilini o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan. Darslikda kirish, asosiy qism, glossariy va lug'at o'rin olgan. Darslikning bunday tarkibi urdu tilini mukammal o'zlashtirishga xizmat qiladi. Grammatik mavzu mashqlar yordamida mustahkamlanadi.

Darslikning fonetika bobi katta o'qituvchi M.Murtazaxodjayeva, morfologiya va sintaksis bobi o'qituvchi U.Zokirova (13-15-darslar), o'qituvchi M.Shorahmedova (16-23-darslar), dots. M.Abduraxmonova (24-32-darslar) tomonidan tayyorlandi.

2019-02-05 11:35:00 | ko'rishlar soni: 758 | Yuklab olindi: 362-marta

Mazkur monografik tadqiqotda zamonaviy fors romanchiligining manbalari, takomil bosqichlari, bugungi kundagi holati haqida ilmiy-nazariy izlanishlar aks etgan. Shuningdek, badiiy adabiyot rivojidagi turli bosqichlarning o‘ziga xos xususiyatlari va adabiy jarayonlarni yoritish asnosida bugungi kunda Eron adabiyotining peshqadam janri bo‘lgan romanchilik tarixi va yozuvchilar ijodi adabiy-badiiy tahlil etilgan.

 

2018-11-05 13:09:59 | ko'rishlar soni: 541 | Yuklab olindi: 248-marta

Mazkur darslik pedagogika oliy o'quv yurtlarining 5111700-Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun yaratilgan bo'lib, unda mazkur fanning o'quv va ishchi fan dasturidagi ma'ruza va amaliy mashg'ulot mavzular mazmuni ta'lim texnologiyasi asosida tayyorlangan.

Darslikda har bir nazariy, amaliy mashg'ulotlarning mavzusi, unga tayyorlanish jarayonidatalaba bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlar, metodik ko'rsatmalar va eng muhim nazariy manbalar keltirilgan. Ushbu darslik 3ta bobdan iborat bo'lib, I-bobda mehnat ta'limining maqsad, vazifalari, mazmuni, shakl va metodlari nazariy bilimlar asosida ochib berilgan. II-bobda mehnat ta'limining dars turlari, o'qitish usullari unga qo'yiladigan talablar yoritilgan. III-bobda, hamda boshlang'ich sinflarda o'tiladigan dars ishlanmalari va ko'rgazmalardan foydalanish usullari ko'rsatilgan.

2018-06-07 09:57:44 | ko'rishlar soni: 5431 | Yuklab olindi: 3664-marta

Alter Ego est une me`thode de français sur quatre niveaux destinée à des apprenants adultes ou grands adolescents. Alter Ego couvre les niveaux A1 à B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Alter Ego 1 s'adresse à des débutants et vise I'acquisition des compétences décrites dans les niveaux A1 et A2 (en partie) du CECR,

dans un parcours de 120 heures d'activités d'enseignement/apprentissage et de tàches d'évaluation. II permet de se présenter au nouveau

DELF A1.

2018-06-06 09:19:34 | ko'rishlar soni: 362 | Yuklab olindi: 86-marta