Ma'ruza matnlari

 

Ushbu ma’ruzalar matnida tilshunoslikning bir bulimi xisoblangan stilistika fani  va uning aynan fransuz  tili misolidagi o‘ziga  xos  xususiyatlari borasida fikr  yuritiladi.Xususan, fransuz  tili stilistik vositalari va ularning nutqda ishlatilish  hollari, ularga xos nazariy  ma’lumotlar hozigi zamon tilshunoslari talqinida bayon  etiladi.  

2015-02-24 17:09:57 | ko'rishlar soni: 2282 | Yuklab olindi: 1126-marta

Though the basic characteristics of translation can be observed in all translation events, different types of translation can be singled out depending on the predominant communicative function of the source text or the form of speech involved in the translation process. 

2015-02-24 17:06:30 | ko'rishlar soni: 1369 | Yuklab olindi: 499-marta

The course of lectures is designed to acquaint students with the main outlines of English literature and provides an overview of its evolution covering several centuries, from its dawn to modern time. The thematic organization should assist students of Bachelor Departments in their studies. The text of lectures will be an important addition to available sources of information on English literature.

2015-02-24 15:50:27 | ko'rishlar soni: 1829 | Yuklab olindi: 805-marta

Yoshga oid fiziologiya - odam va hayvonlar umumiy fiziologiyasining ir bo`limi hisoblanadi

2015-02-24 15:49:20 | ko'rishlar soni: 15076 | Yuklab olindi: 12439-marta

Ma'ruzalar matni roman-german filologiyasi fakultetlarining 3-kurs talabalariga mo'ljallangan va u dasturiy talablar, hozirgi zamon ilg'or pedagogik texnologiyalari, metodika fanining eng yangi yutuqlaridan foydalanib yozilgan.

2015-02-19 18:56:56 | ko'rishlar soni: 2829 | Yuklab olindi: 1466-marta

Til kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti jarayonida  ijtimoiy ong maxsuli sifatida yuzaga kelib, moddiy, ma’naviy va madaniy  boyliklarning ifodasi sifatida xizmat qiluvchi murakkab tizimdir.

2015-02-19 11:53:48 | ko'rishlar soni: 2673 | Yuklab olindi: 1455-marta

Stylistics sometimes called linguo-stylistics is a branch of general linguistics. 

2015-02-19 10:29:37 | ko'rishlar soni: 2565 | Yuklab olindi: 1642-marta