Referatlar

 

Гегель создал на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Последователем Гегеля первоначально был Фейербах (1804-1872), но затем 1839 году подверг критике гегелевский идеализм, показав его связь с религией. 

2015-02-19 12:12:04 | ko'rishlar soni: 964 | Yuklab olindi: 318-marta

Mohiyatan grek tilidan o`zlashgan anti  (“en face de, contre et de onoma” significant “nom” ou “mot” )  so’zi qarama-qarshi ma`nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi.

2015-02-19 12:10:35 | ko'rishlar soni: 1563 | Yuklab olindi: 830-marta

The expressive means of a language are those phonetic, morphological, word building, lexical, phraseological or syntactical forms which exist in language as-a-system for the purpose of logical and various dictionaries. 

2015-02-19 12:08:10 | ko'rishlar soni: 1421 | Yuklab olindi: 739-marta

Ingliz tilida simmetrik fe’llar ko’pchilikni tashkil etadi. Shu bois, simmetrik fe’llar masalasi ba’zi bir tilshunoslarning tadqiqot obyekti hisoblangan. 

2015-02-19 12:06:33 | ko'rishlar soni: 1610 | Yuklab olindi: 844-marta