Taqdimotlar

 

    XVII-XIX asrlarda O’rta Osiyo xonliklarida mavjud siyosiy vaziyatni o’rganishda ularning o’zaro aloqalariga e’tibor qaratish lozim. Shuningdek, siyosiy o’zgarishlarning xonliklarning iqtisodiy va madaniy hayotida qay darajada aks etganini kuzatib boriladi. Bu borada erishilgan yutuqlar yoki inqiroziy holatlarning sabab va natijalarga alohida to’xtalib o’tish zarur.

   O’rta Osiyo xonliklari tarixini to’g’ri va mazmunli yoritishda uslubiy yondashuvga alohida e’tibor qaratish zarur. Bunda tarixiylik, holislik, haqqoniylik, uzviylik, taqqoslash uslublaridan foydalaniladi. Masalan, uchta xonlikning ma’muriy tizimini o’rganishda, uni hozirgi davrda mavjud ma’muriy bo’linmalar va boshqaruv organlari bilan taqqoslash usuli mavzuning o’zlashtirilishida katta samara beradi.

2016-02-15 15:41:08 | ko'rishlar soni: 3258 | Yuklab olindi: 1544-marta

   Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг “2011-2015 йилларда ахборот - коммуникация технологиялари асосида ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс хизматларини янада сифатли ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-1487 сонли қарори асосида Республикамизда биринчилар қаторида институтимизда Электрон кутубхонаси яратилди. Аслида бу жараён 2006 йилдан бери узлуксиз равишда давом эттириб келинаяпти. Ҳозирги пайтда электрон кутубхонанинг жами ресурслари ҳажми 260 Гб га етди ва шундан 131 Гб ҳажмдаги электрон ресурслар кутубхонамизда шакллантирилган.

2016-02-15 15:31:34 | ko'rishlar soni: 2313 | Yuklab olindi: 1176-marta