Kurs ishlari

 

Grammatikalizastiya hodisasi tarixiy ildizga ega. Bu atama 1912 yilda Fransuz olimi va lingvisti Antuan Mee tomonidan talqin etilgan bo‘lsada, uning zamondoshlari ham bu ishga qo‘l urishgan 

2015-02-24 17:13:51 | ko'rishlar soni: 4325 | Yuklab olindi: 3023-marta

"Italiyada  reklamaning  paydo  bo‘lgan  joyi  Pompey  deb aytishadi.  U erning devorlaridagi  yozuvlar  saylovlardagi  nomzodlarni  tanlashga   bag‘ishlangan  bo‘lib,  o‘tib  ketayotgan  odamlar  uni  o‘qib  bu  narsadan  xabardor  bo‘lishgan " 

2015-02-24 17:12:40 | ko'rishlar soni: 5267 | Yuklab olindi: 3726-marta

The history of lexicography is dominated by the names of 3 figures: Samuel Johnson, Noah Webster and James A. H. Murray. The role played by the first two in the Early Modern English period of the language was very significant. 

2015-02-24 15:57:57 | ko'rishlar soni: 2014 | Yuklab olindi: 828-marta

Самыми распространенными приемами перевода (переводческими трансформациями) имен собственных с английского на русский являются: калькирование, транскрипция, транслитерация.

2015-02-24 15:56:05 | ko'rishlar soni: 2201 | Yuklab olindi: 1102-marta

  Ораторская Речь (ОР) – это устное, как правило, подготовленное выступление перед слушателями с целью их информировать и воздействовать на них.  Традиционно ОР считается устной разновидностью публицистического стиля. 

2015-02-24 15:55:10 | ko'rishlar soni: 2009 | Yuklab olindi: 818-marta

Подготовка переводчиков, владеющих несколькими языками, является актуальной. При этом важно овладеть не только формальными признаками языка, но и правилами его уместного ситуативного использования.

2015-02-24 15:53:50 | ko'rishlar soni: 2452 | Yuklab olindi: 1189-marta

Kurs ishida kreys va o’zbek tillarida neologizmlarni qiyoslar ekanmiz, uning o’xshash va farqli tomonlarini o’rganib , misollar orqali isbotlashga harakat qilingan.

2015-02-19 12:04:56 | ko'rishlar soni: 3395 | Yuklab olindi: 1490-marta

Koreys tilida asosan orttirma va majhul nisbat ko’proq ishlatiladi. Qolgan ikki nisbat esa bir-biriga juda o’xshab ketadi. Koreys tilida orttirma va majhul nisbatlar, o’zbek tilidagi orttirma va majhul nisbatlarga deyarli o’xshab ketadi, ammo farqli tomonlari ham juda ko’pdir.

2015-02-19 12:03:17 | ko'rishlar soni: 4777 | Yuklab olindi: 3037-marta

Didaktika (ta’lim nazariyasi: yunoncha «didaktikos» “o’rgatuvchi, «didasko» esa – “o’rganuvchi ma’nosini bildiradi) ta’limning nazariy jihatlari (ta’lim jarayonining mohiyati, tamoyillari, qonuniyatlari, o’qituvchi va o’quvchi faoliyati mazmuni, ta’lim maqsadi, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta’lim jarayonini takomillashtirish yo’llari va hokazo muammolar)ni o’rganuvchi fan.

2015-02-19 11:59:53 | ko'rishlar soni: 7110 | Yuklab olindi: 4525-marta