Muallif: Tagayeva T.B., Begbudiyeva P.Sh., Soliyeva Z.B.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarkand

Tagayeva T.B., Begbudiyeva P.Sh., Soliyeva Z.B. Ingliz adabiyoti /Английская литература/ English literature.

Annotatsiya

Ingliz adabiyoti – Mazkur o‘quv qo‘llanma gumanitar fakultetlar talabalari uchun, shuningdek, xorijiy tillar fakultetlarida ingliz adabiyotini o‘rganuvchi talabalar uchun mo‘ljallangan. O’quv qo‘llanmada ingliz adabiyoti tarixining erta o‘rta asr davrida yaratilishidan esa zamonaviy davrgacha bo‘lgan asosiy holatlari namoyish etilgan. Ingliz adabiyoti - jahon madaniyatining tarkibiy qismi.

Ingliz sanʼatining eng yaxshi anʼanalari jahon adabiyotini boyitdi.  Ingliz badiiy nasri va sheʼriyati ustalarining asarlari koʻplab tillarga tarjima qilingan. Hafaqat  Angliyada balki boshqa davlatlarda ham  tan olingan.

Аннотация

Английская литература - Данное учебное пособие  предназначено для студентов гуманитарных факультетов, а также для студентов , изучающих английскую литературу на  факультетах иностранных языков. В учебном пособии представлены основные явления истории английской литературы от ее возникновения в эпоху раннего Средневековья до современности. Английская литература -составная часть мировой культуры.

Лучшие традиции английского искусства обогатили мировую литературу: произведения мастеров английской художественной прозы и поэзии. Произведения мастеров английской художественной прозы и поэзии, переведенные  на многие языки, завоевали признание далеко за пределами Англии.

Abstract

English literature - This coursebook is intended for students of humanities departments, as well as for students studying English literature in the faculties of foreign languages. The coursebook presents the main phenomena of the history of English literature from its emergence in the early Middle Ages to the present. English literature is part of world culture.

The best traditions of English art enriched world literature: works by masters of English fiction 4 and poetry. The works by masters of English fiction and poetry is translated into many languages, won recognition far beyond England.

2024-06-10 20:38:53 | ko'rishlar soni: 36 | Yuklab olindi: 13-marta