Muallif: Amriddinova N.Sh.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarkand

 Amriddinova N.Sh.    The theory of literature

    This tutorial aims to sensitize students to the theory of literature in English by helping them gain insight into its intricacies and complexities. The hand-book will draw on the awareness of students to help them develop their own understanding of the theoretical literature, by delving into the notions of literature, its aspects, forms, categories and conceptions.

     The manual can be used by independent learners, students in tertiary education, especially students of philology faculty in universities, researchers, and teachers who educate the theoretical literature in EFL classrooms.     

    Adabiyot nazariyasi fani o‘quv qo‘llanmasi talabalarga ingliz tilidagi adabiyot nazariyasining dolzarb va murakkab taraflarini tushunishga yordam berish orqali o‘rganishga qaratilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanma fandagi asosiy jihatlarini, badiiy asarlar xususiyatlari va tushunchalarini chuqur o‘rganish orqali o‘rganuvchilarning nazariy adabiyot haqidagi tushunchalarni rivojlantirishga yordam beradi.

   Qo‘llanmadan mustaqil o‘rganuvchilar, oliy ta’lim talabalari, ayniqsa universitetlarning filologiya fakulteti talabalari, tadqiqotchilari, EFL sinflarida nazariy adabiyotlarni o‘rgatuvchi o‘qituvchilar foydalanishlari mumkin.

   Данное учебное пособие по теории литературы на английском языке предназначено для углубленного изучения дисциплины с опорой на языковую сложность. Материал, представленный в учебном пособии, направлен на саморазвитие студентов в понимании теоретической литературы, охватывая её в ракурсе литературных классов, аспектов, форм, категорий и концептов.

   Учебное пособие может быть использовано самостоятельно студентами филологических факультетов языковых вузов, научными соискателями, а также преподавательским составом по дисциплине «Теория литература» в англоязычной аудитории

2024-05-08 17:25:52 | ko'rishlar soni: 73 | Yuklab olindi: 28-marta