Muallif:

Chop etilgan yil: 2016

Nashriyot: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi

Chop etilgan shahar: Toshkent

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining nizomlari: Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizom, Fan doktori ilmiy darajasini berish tartibi to‘g‘risidagi nizom, Ilmiy unvonlar berish tartibi to‘g‘risidagi nizom, Malakaviy imtihonlarni o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom, Ekspert kengashi to‘g‘risidagi nizom.

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining tegishli qarorlari bilan tasdiqlangan va Adliya vazirligida ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Положения Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан: Положение о научном совете по присуждению учёной степени доктора наук, Положение о порядке при­суждения учёной степени доктора наук, Положение о порядке присвое­ния учёных званий, Положение о порядке проведения квалификацион­ных экзаменов, Положение об экспертном совете.

Утверждены соответствующими постановлениями Президиума ВАК Республики Узбекистан и зарегистированы в Министерстве юстиции.

Provisions of the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan: Provisions on the Scientific Council Giving a Scientific Degree ol 'Doctor ol Science',  Provisions on Conferment of the Scientific Degree ol 'Doctor ol Science', Provisions on Conferment of an Academic Status, Provisions on Qualification Examinations, Provisions on the Expert Council.

Approved by the correspondent resolutions of the Presidium of the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of  Uzbekistan and registered by the Ministry of Justice.

2019-02-04 11:03:26 | ko'rishlar soni: 1619 | Yuklab olindi: 613-marta