Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi
1. Abdukarimov H. Dars tahlili va uning metodikasiri Yuklab olish
2. Agzamova D. English teaching methodology  Yuklab olish
3. Alimova K. Becoming a teacher Yuklab olish
4. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. O'.Hoshimov, I.Yoqubov Yuklab olish
5. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. O'rta maktablarda ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
6. Jalolov J. Chet tili uqitish metodikasi. 2012 Yuklab olish
7. Kuchiboyev A. Xorijiy tillarga urgatishning kommunikativ metodi. 2010 Yuklab olish
8. Penny Ur. A. Course in language Teaching Yuklab olish
9. Sattarov T. Bulajak chet tili uqituvchisining uslubiy omilkorligi Yuklab olish
10. Shabanov J. Chet tilini uqitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar Yuklab olish
11. Tanner Rosie. Tasks for teacher education Yuklab olish
12. Woodward T. Planning lessons and courses Yuklab olish
13. Yoqubov I. Ingliz tili uqitish metodikasi maruzalar matni Yuklab olish
14. R.A.Zaripova. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma Yuklab olish
15. Ю.Н.Абдуллаев, А.М.Бушуй. Краткая история развития методики обучения иностранным языкам: от постановки чтения к речевому общению Yuklab olish
16. Гез Н. Методика обучения иностранным языкам в средней школе учебник Yuklab olish
17. N.Nasrullaeva, Z.Vafaeva. Methodics of teaching foreign languages Yuklab olish
18. Пассов Е. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению Yuklab olish
19. Пассов Е. Основы методики обучения иностронным языкам Yuklab olish
20. Рогова Г. Методика обучения английскому языку Methods of teaching Yuklab olish
21. Шевченко М. Учебное пособие по методике преподования английск Yuklab olish
22. D.Ashurova. Text linguistics  Yuklab olish
23. Валгина Н. С. Теория текста  Yuklab olish
24. Тураева З. Лингвистика текста Yuklab olish
25. A.Abduazizov. English phonetics // Ingliz tili fonetikasi. Nazariy kurs Yuklab olish
26. Bakieva G. Stay in Touch  Yuklab olish
27.

G.Bakiyeva. Touch the future

Yuklab olish
28. Barclay M. keep in touch  Yuklab olish

29.

Friel M. get in touch  Yuklab olish
30. Galperin I. Stylistics  Yuklab olish
31. Арсеньева М. Введение в германскую филологию  Yuklab olish
32. Соколова M. Практическая фонетика английского языка  Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2013 | ko'rishlar soni: 634