Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi
1. A.Abduazizov  English phonetics // Ingliz tili fonetikasi. Nazariy kurs  Yuklab olish
2. A.A.Abduazizov va boshqalar Ingliz tili amaliy fonetikasi   Yuklab olish
3. A.Abduazizov  Hozirgi ingliz tili nazariy fonetikasi  Yuklab olish
4.  A.R.Alimardonov  Pronunciation Theory of English  Yuklab olish
5. Amy Gillet Speak English Like in American  Yuklab olish
6.  М.А.Соколова Практическая фонетика английсково языка  Yuklab olish
7. S.Brown Active Listening  Yuklab olish
8. M.Gamidge Speaking Extra  Yuklab olish
9.  M.T.Iriskulov English phonetics  Yuklab olish
10. M.T.Iriskulov PRACTICAL ENGLISH PHONETICS ACHIEVEMENT TESTS  Yuklab olish
11.  R.Ismailov Theoretical phonetics  Yuklab olish
12. N.Petrosyan Speak good english  Yuklab olish
13. N.Sadieva English Phonetics  Yuklab olish
14.  U.Usmonov Speak English  Yuklab olish
15.  Л.Борисова Теоретическая фонетика английсково языка  Yuklab olish
16 V.Vassilyev English Phonetics  Yuklab olish
17.  V.Vassilyev Фонетика английского языка  Yuklab olish
18. Н.Галатенко English Transcription  Yuklab olish
19. С.Леонтьева Теоретическая фонетика английско языка  Yuklab olish
20. Ю.Голицынский Spoken English  Yuklab olish
21.  Л.Зиндер Обшая Фонетика  Yuklab olish
22. Л.Зиндер Обшая Фонетика  Yuklab olish
23. A.Qosimova Topics for developing speaking skills  Yuklab olish
24. О.Корчажкина Мои Любимы Звуки Yuklab olish
25.  В.Куринский Аеробика во РТУ  Yuklab olish
26. З.Макутайтес Spoken English  Yuklab olish
27.  О.Миндрул Фонетика английского языка  Yuklab olish
28. М.Соколова Практическая Фонетика английского языка Yuklab olish
29. М.Соколова Теоритеческая фонетика английского языка  Yuklab olish
30. А.Степановичюс Историческая фонетика английского языка  Yuklab olish
31. А.Трахтеров Практическая курс фонетики английского языка  Yuklab olish
32.  M.Friel get in touch  Yuklab olish
33.  I. Galperin Stilistika angliyskogo yazyka  Yuklab olish
34. M.T.Iriskulov English phonetics  Yuklab olish
35. M.Iriskulov Theoretical Grammar of the english language  Yuklab olish
36. Matthew Barclay Keep in touch  Yuklab olish
37. M.Nettle Developing Grammar in context  Yuklab olish
38.  O.Muminov lexicology of the english language  Yuklab olish
39. S.Redman English vocabulary in use  Yuklab olish
40. S.Scarry The Writer's Workplace  Yuklab olish
41. V.Arakin Ingliz tili amaliy kursi  Yuklab olish
42. V.Arakin Ingliz tili amaliy kursi 2-kurs  Yuklab olish
43.  I.Arnold Лексикология современного английского языка  Yuklab olish
44.  I.Arnold Стилистика современного английского языка  Yuklab olish
45.  В.Каушанская Граммаеика английского языка  Yuklab olish
46. М.Соколова Практическая фонетика английского языка Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2013 | ko'rishlar soni: 772