Yaqin sharq tillari kafedrasi
T/r XITOY TILI  
1 Karimov A. Xitoy tilida hisob suzlar monografiya. 2003 Yuklab olish
2 Mahkamov S. Xitoy haqida 888 ta haqiqat. 2011 Yuklab olish
3 Mavlyanova U. Xitoy filologiyasiga kirish uquv qullanma. 2013 Yuklab olish
4 Melibayeva G. Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligi uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
5 Musurmanov E. Xitoy tili 1-qism uquv-uslubiy qullanma. 2013 Yuklab olish
6 Musurmanov E. Xitoy folklori (ertak va miflar) uquv-uslubiy qullanma. 2014 Yuklab olish
7 Nosirova S. Mutaxassislikka kirish (xitoy tili) maruzalar matni. 2010 Yuklab olish
8 Nosirova S. Xitoy tilining ijtimoiy siyosiy va diplomatik terminologiyasi uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
9 Sadibekova B. Xitoy iqtisodiyoti 3-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
10 Saidbekova B. Xitoy iqtisodiyoti 1-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
11 Saidbekova B. Xitoy iqtisodiyoti 2-qism uquv qullanma. 2011 Yuklab olish
12 Ziyamuhamedov J. Urta asr xitoy novellistikasi uquv qullanma. 2009 Yuklab olish
13 Ziyamuhamedov J. Xitoy adabiyoti buyicha xrestomatiya. 2012 Yuklab olish
14 Ziyamuhamedov J. Xitoy adabiyoti Yangi davr uquv-uslubiy qullanma. 2009 Yuklab olish
15 Ziyamuhamedov J. Xitoy dramaturgiyasi uquv-uslubiy qullanma. 2010 Yuklab olish
16 Алексеев В. Китайская литература. 1978 Yuklab olish
17 Войцехович И. Китайский язык Общественно-политический перевод учебник. 2002 Yuklab olish
18 Горелов В. Лексикология китайского языка учебное пособие. 1948 Yuklab olish
19 Гуревич И. Хрестоматия по истории китайского языка III-XV вв. 1982 Yuklab olish
20 Дай Сюьмей 300 грамматических правил учебное пособие. 2008 Yuklab olish
21   Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2013 | ko'rishlar soni: 142