Pedagogika va psixologiya kafedrasi
1. N.Boymurodov  Rahbar psixologiyasi Yuklab  olish
2. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova Umumiy psixologiya Yuklab olish
3. E.G'oziyev Umumiy psixologiya, 1-kitob  Yuklab olish
4. O.Hasanboyev va boshqalar.  Yuklab olish
5. K.Hashimov, S.Nishonova Pedagogika tarixi. 2-qism Yuklab olish
6. В.Крысько Психология и педагогика в схемах и таблицах Yuklab olish
7. А.Радугина Педагогика  Yuklab olish
8. F.Xaydarov, N.Xalilova Umumiy psixologiya Yuklab olish
9. Ф.Нарзикулова  Общая психология Yuklab olish
10. Р.Немов Психология. Общие основы психологии. книга 1 Yuklab olish
11. Р.Немов Психология. Образования. книга 2  Yuklab olish
12. Р.Немов  Психология. Психодиагностика. книга 3   Yuklab olish
13. А.Маклаков   Общая психология Yuklab olish
14. А.Крылов  Психология  Yuklab olish
15. И.Зимняя Психология обучения иностранным языкам в школе  Yuklab olish
16. Н.Басова  Педагогика и практическая психология Yuklab olish
17. А.Радугина Педагогика Yuklab olish
18. В.Сластенин и др. Педагогика Yuklab olish
19. D.Munavvarov  Pedagogika Yuklab olish
20. R.Mavlonova va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi Yuklab olish
21. N.Rahmonqulova, K.Matnazarova Pedagogika nazariyasi va tarixi Yuklab olish
22. M.Toxtaxojayeva va boshqalar.  Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism Yuklab olish
23. H.Omonov va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Yuklab olish
24. A.Xoliqov Pedagogik mahorat Yuklab olish
25, M.Tojiyev va boshqalar Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanining o'quv mashg'ulotlarini loyihalash Yuklab  olish
     
     

 

18.12.2013 | ko'rishlar soni: 818