Yangi kitoblar

 

   Mazkur o'quv qo'llanma bakalavriatning  matematika yo'nalishi  uchun mo'ljallangan bo'lib, amaldagi yangi bakalavriat dasturi asosida yozilgan. O'quv qo'llanma ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda matematika bo'limlarining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari  yoritilgan,  ikkinchi  qismda islom mamlakatlari olimlarining matematika rivojiga qo'shgan hissalari yoritilgan.

   O'quv qo'llanma respublikamizda matematika tarixi bo'yicha ilk qo'llanma bo'lib, undan talabalar, oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari va matematika tarixi bilan qiziquvchilar foydalanishlari rnumkin.

2017-02-16 12:54:33 | ko'rishlar soni: 843 | Yuklab olindi: 219-marta

   El manual propuesto esta disenado para una amplia gama de principiantes que aprenden a espanol.

   Puede tambien utilizarse en instituciones de educacion superior para el aprendizaje del espanol como segunda lengua, como su lexico-gramatical minimo corresponde al programa de las facultades humanitarias.

   El objetivo del manual — contribuir a la asimilacion practica por el espaсol, la asimilacion de las reglas basicas de la pronunciacion y la gramatica, la adquisicion del vocabulario necesario, el desarrollo de las practicas de la lectura y la comprensiуn de los textos de la dificultad media, tambien la asimilacion por las practicas de la traduccion.

   Ademas, este manual tiene el objetivo hacer conocer a los estudiantes con el minimo hablado y escrito del lexico de negocios que es importante especialmente hoy en la practica que hablan en la lengua extranjera.

2017-02-16 12:29:42 | ko'rishlar soni: 703 | Yuklab olindi: 216-marta

   Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qo’llanma. Toshkent.: «Barkamol fayz mediya», 2016. 192 b.

   Universitetlaming filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek filologiyasi) bakalavriat ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari uchun mo’ljallangan mazkur o'quv qo'llanmada tilshunoslik fani, uning yo'nalish va bo'limlari, til va jamiyat til va tafakkur, til va nutq munosabati, til birliklari va nutq birliklari, tilning tizim sifatidagi ichki tuzilishi, tillar tasnifi kabi masalalar yoritilgan.

2017-01-13 08:09:33 | ko'rishlar soni: 1972 | Yuklab olindi: 812-marta

   Irgasheva S., Brewerton B., Abduraimova Y., Vishegurova S. Being a teacher. Tashkent.: Fan va texnologiya, 2016. -280 p.

   This course is about being a teacher. If this were a traditional teacher-training course, your trainer would give lectures and you would read articles about the theory and practice of teaching. This is not a traditional teacher-training course. In this course, you will spend most of your time in activities with your classmates. Through these activities, you will learn how to think what good teachers think, feel what good English teachers feel, and do what good teachers do.

2017-01-13 08:04:41 | ko'rishlar soni: 969 | Yuklab olindi: 371-marta

   Alimova K., Brewerton B., Mukhammedova N. Becoming a teacher. Tashkent.: Fan va texnologiya, 2016. 236 p.

   This course is about becoming a teacher. If this were a traditional teacher-training course, you would listen to lectures and read articles about the theory and practice of teaching. This is not a traditional teacher-training course. In this course, you will spend most of your time taking part in activities with your classmates. Through these activities, you will learn how to think what good teachers think, feel what good English teachers feel, and do what good teachers do.

2017-01-13 07:58:36 | ko'rishlar soni: 841 | Yuklab olindi: 273-marta

   Maksumov A. English grammar: theory and usage. Tashkent.: Cho'lpon, 2016. 320 p.

   In preparing this book it has been the purpose of the author to make a concise students' grammar of English, designed for learning in high schools in which, there is need of a systematic course in the subject.

   Attempts have been made to tell or acquire a little history, prescription, description of the English language, and mainly its grammar. The author's aim is to capture not only practical and theoretical, but pedagogical goals in teaching.

   From the first items the students are introduced to the notions-language as a whole and its components, the way of forming various types of usage of morphological and syntactical units, then their peculiar properties.

2017-01-13 07:54:12 | ko'rishlar soni: 743 | Yuklab olindi: 191-marta

   Alisher Navoiy:qomusiy lug'at. Toshkent.: Sharq, 2016

   Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyondasi, millatimizning g'ururi, sha'nu sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir.

   Ta'bir joyiz bo'lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so'zlovchi biron-bir inson yo'qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa.

   Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir.

Islom Karimov.

2016-12-26 12:25:41 | ko'rishlar soni: 1287 | Yuklab olindi: 346-marta

   Teshaboyeva Z. Boburnomadagi frazeologik birliklar va paremiyalarning inglizcha tarjimalari lug'ati. T.: O'ZDJTU, 2016

   Mazkur lug’at mumtoz asar "Boburnoma"dagi frazeologik birliklarning J. Leyden-V.Erskin (1826), A. S. Beverij (1921) va V. Tekstonlarning (1996) inglizcha tarjimalarida qanday o’girilganligi va tarjima ekvivalentlariga bag’ishlanadi. Davrma-davr olib borilgan tadqiqotlar, asliyat bilan tarjimalar orasidagi farqlar va muqobillari lug’atda aks etgan. Lug’at boburshunos olimlar va tadqiqotchilar, tarjimonlar, oliy o’quv yurtlari ingliz tili o’qituvchilari, oliy o’quv yurti talabalari, ingliz tilini chuqur o’rganuvchilar va keng o’quvchilar ommasiga mo’ljallangan.

2016-12-22 12:41:33 | ko'rishlar soni: 847 | Yuklab olindi: 190-marta

   Ризаев Б.Х. Функционально-семантическое поле лимитативности в современном немецком языке. Самарканд: СамГИИЯ. - 2013 - 164 с.

   В монографии рассматривается широкий круг проблем, связанных с планом содержания и выражения категории лимитативности, которая представляет собой ядро функционально-семантического поля аспектуальности в современном немецком языке.

   Для научных работников общеязыковедческого профиля, специалистов-германистов, докторантов, магистрантов и студентов-филологов.

2016-12-22 11:06:37 | ko'rishlar soni: 772 | Yuklab olindi: 213-marta

   Navoiy: novel / Oybek. Translators: I.M. Tukhtasinov, O.M. Muminov. Editor-in-Chief: A.A. Khamidov. - Tashkent.: Yangi asr avlodi, 2016. - 468 p.

   In this novel Oybek depicts Alisher Navoiy's way of life, social life and complicated political events of that time. He writes the following about creation of this novel in his autobiography: «The image of Navoiy showed itself in many classical poems of mine and, at last, I finished writing the novel "Navoiy" in 1942". This work has been published in 1944 after different kinds of discussions.

2016-12-22 08:54:59 | ko'rishlar soni: 951 | Yuklab olindi: 278-marta