O'quv qo'llanmalar

 

   Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qo’llanma. Toshkent.: «Barkamol fayz mediya», 2016. 192 b.

   Universitetlaming filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek filologiyasi) bakalavriat ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari uchun mo’ljallangan mazkur o'quv qo'llanmada tilshunoslik fani, uning yo'nalish va bo'limlari, til va jamiyat til va tafakkur, til va nutq munosabati, til birliklari va nutq birliklari, tilning tizim sifatidagi ichki tuzilishi, tillar tasnifi kabi masalalar yoritilgan.

2017-01-04 13:16:54 | ko'rishlar soni: 4033 | Yuklab olindi: 2083-marta

    Sayfullayev B.S.,  Rustamov V.K. Madaniy tadbirlarni tash­kil etish mahorati. T.: «Fan va texnologiya», 2016. 180 b.

   Tavsiya etilayotgan ushbu qo’llanmada madaniy tadbirlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, uning nazariy va amaliy jihatlari. sahnalashtirish san'ati, tadbirlar turlari va spetsifik xususiyatlari, tadbirlarni tashkil etishning usul va vositalari madaniy tadbirlar dramaturgiyasi (ssenariynavislik mahorati), badiiy jamoalar bilan ishlash, bir so'z bilan aytganda madaniy tadbirlarni tashkil etishning ijodiy va tashkiliy jarayonlari keng yoritilgan.

2017-01-04 12:42:43 | ko'rishlar soni: 1666 | Yuklab olindi: 572-marta

Ushbu o’quv uslubiy qo’llanma umum t’alim maktablarining 1-sinf o’quvchilari  ingliz tili fanidan qo’shimcha manba bo’lib, zamonaviy ped texnologiyalarni qo’llashni  samaradorligini oshirishga qaratilgandir.

2015-03-04 11:25:17 | ko'rishlar soni: 2473 | Yuklab olindi: 1581-marta

O'quv qo'llanmada "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini texnika mutacassislaridan farqli holda gumanitar-ijtimoiy sohalarda o'z yechimini kutayotgan mehnat muhofazasiga doir asosiy masalalar yoritilgan. Unda mehnatni muhofaza qilish, mehnat qonunchiligi, yoshlar, ayollar mehnati, jarohatlanish, baxtsiz hodisa sabablari va uni bartaraf qilish yo'llari, kishi organizmiga yorug'lik, issiqlik energiyasi, elektr toki, shovqin va tebranishlarning ta'siri o'rganiladi.

2015-02-19 18:54:42 | ko'rishlar soni: 6310 | Yuklab olindi: 5365-marta

Im Lehrbehelf werden folgende grammatische Fragen: syntaktische Grundstrukturen des Satzes, Auffassungen über die Valenz, semantische Problemen der Syntax, semantisch-logische Ebene des Valenzausdrucks, Valenz-Begriff, Wortarten, Semantik und Valenz, sprachliche Realisierung der Valenz und Satzmodelle.

2015-02-16 15:50:12 | ko'rishlar soni: 1071 | Yuklab olindi: 327-marta

Mazkur monografiya So'fi Ollohyor "Sabot ul-ojizin" manzumasining g'oyaviy-badiiy talqiniga bag'ishlangan bo'lib, unda adibning badiiy sanatkorligi, poetik mahorati, asarlari tili jozibasi kabi masalalar xususida so'z yuritiladi.

2015-02-16 15:48:03 | ko'rishlar soni: 3887 | Yuklab olindi: 1108-marta

O'zbek xalqi etnik tarkibining asosi juda ko'plab turkiy qabilalarning birlashuvidan iborat bo'lib , ular qadimiy tarixga ega. Kitob tarixchi, etnograf, tilshunos va o'lkashunoslik bilan qiziquvchilarga mo'ljallangan.

2015-02-16 15:40:47 | ko'rishlar soni: 2448 | Yuklab olindi: 1582-marta

Ushbu to'plamda Samarqand shahri va viloyati hududi bilan bog'liq tarixiy, arxeologik , toponimik manbalarni o'rganish, shuningdek adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalalriga bag'ishlangan maqolalar joylashgan 

2015-02-16 14:31:15 | ko'rishlar soni: 2308 | Yuklab olindi: 1556-marta

The first part contains short stories, essays and extracts from novels by English and American writers. It is divided into two sections: section A - "Essential Course" and section B - "Supplement." Each text of section A is suppled with an author biography, essential vocabulary and a set of exercises.

2015-02-16 14:27:50 | ko'rishlar soni: 3014 | Yuklab olindi: 2168-marta

Ushbu "Fors tili kitobi" 100 darsdan iborat bo'lib, matn va lug'atlarni o'z ichiga oladi. Muallif ushbu kitobda uch masalani, ya'ni nasx va nasta'liq uslubidagi xatni o'rgatish hamda hozirgi fors tilini o'rganuvchilarga sodda matnlar bilan etkazishni asosiy maqsad qilib olgan. 

2015-02-16 14:25:17 | ko'rishlar soni: 2455 | Yuklab olindi: 714-marta