Taqdimotlar

 

IX-XII asr boshlarida Tohiriy, Safforiy va Somoniy davlatlari. Ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti.

Qoraxoniylar, G`aznaviylar davlatlarining ijtimoiy va iqtisodiy hayoti

Xorazmshoh sulolasining o`rnatilishi, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot

2019-08-05 13:34:39 | ko'rishlar soni: 47 | Yuklab olindi: 17-marta

Nonverbal communication in cross culture

- COMMUNICATION is the act of conveying intended meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs and semiotic rules.

- The word “communication” is derived from the Latin language “communicare” means “to share”.

- Communication is simply the act of transferring information from one place to another.

2019-06-10 16:27:32 | ko'rishlar soni: 123 | Yuklab olindi: 55-marta

 Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish uslublari

     REJA:

1. Iqtisodiyot va uning bosh masalasi.

2. Iqtisodiyot nazariyaning fan sifatida shakllanishi.

           3. Iqtisodiyot nazariyasi faning predmeti va vazifalari.

2019-03-13 08:24:19 | ko'rishlar soni: 282 | Yuklab olindi: 120-marta

           Mavzu: Nafasning rivojlanish ko’rsatkichlari

Nafas organlarining tuzilishi

Nafas harakatlari

Nafas olishning boshqarilishi

2019-02-04 09:34:58 | ko'rishlar soni: 292 | Yuklab olindi: 135-marta

Proquest - malumotlar bazasi kirib, o'zingizga kerakli ilmiy ishlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ilova qilingan taqdimotda ma'lumotlar bazasidan foydalanish bo'yicha  qisqacha malumot berilgan.

2018-12-21 15:15:40 | ko'rishlar soni: 351 | Yuklab olindi: 134-marta

1.1. Turistik - rekreasiya resurslari va ularni belgilari.

1.2. Turistik resurslarni baholashni turizmdagi ahamiyati.

1.3. Turistik resurslarni miqdor va sifat jihatdan baholash

2018-05-15 15:22:36 | ko'rishlar soni: 425 | Yuklab olindi: 134-marta
  • Pedagog o'quvchilar oldida nihoyatda odobli xatti-harakatlarni qilishi, noto'g’ri harakatlardan saqlanishi lozim, aks holda o'qituvchi hurmati keta boshlaydi.
  • Pedagogik nazokat me'yori tuyg’usi o'z o'quvchilari bilan to'g’ri munosabat qoidalariga amal qilishdir.
  • Pedagogik nazokatning asoslari deb, bir qolipdagi fikrlar barqaror tasavvurlar ijtimoiy yo'l-yo'riqlar va shaxsiy xislatlar jamini aytish mumkin, ular o'qituvchinnng o'quvchilar bilan muomalasi sohasidagi xulq-atvorini belgilab beradi. O’qituvchining pedagogik   nazokati mazmuni va uni namoyon bo'lishi shakllarini belgilab beradigan ayrim ijtimoiy yo'l-yo'riqlarni ko'rib chiqamiz.
2017-02-04 09:31:36 | ko'rishlar soni: 3943 | Yuklab olindi: 2753-marta

   Mehnat muhofazasining asosiy vazifalaridan biri, ishchilarga xavfsiz ish sharoitini yaratib berishdan iboratdir. Xavfsiz ish sharoiti, уa’ni mehnat xavfsizligi – bu ishlab chiqarish sharoitida ishchilarga barcha xavfli va zararli omillar ta’siri bartaraf etilgan mehnat sharoiti holatidir.

   Ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar ishlab chiqarish sharoitida ko‘pgina fizik va kimyoviy omillar ta’sirida yuz beradi. Bunday xavfli omillarni yuzaga kelishi texnologik jarayonning xususiyatiga, ish jihozlarining konstruksiyasiga, mehnatni tashkillashtirish darajasiga va shu kabi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘ladi. Xavfli omillar yuzaga kelish xususiyatiga bog‘liq holda aniq va yashirin bo‘lishi mumkin.

2017-02-04 09:25:50 | ko'rishlar soni: 1133 | Yuklab olindi: 485-marta

Koreya bayramlari
Yangi yil kuni
Koreya yangi yili
Mustaqillik kuni
Bolalar kuni
Vesak
Xotira kuni
Liberation day
Mid autumn festival
Gaecheonjeol
Hangul Day
Mavlud

2017-02-04 09:19:51 | ko'rishlar soni: 1372 | Yuklab olindi: 604-marta

   Kitoblar zamonlar to‘lqinlarida suzuvchi va o‘zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga avaylab eltuvchi tafakkur kemalaridir. Kitob o‘qish- jamiyatning umumiy saviyasini ko‘taradigan, demak, taraqqiyotga, rivojlanishga xizmat qiladigan muhim omildir. Shuni hisobga olgan holda jannatmakon yurtimizda kitobga muhabbat, e’tibor o‘zgacha. Buyuk mutafakkirlardan biri aytganidek, kitob- sehrgar. Kitob dunyoni qayta qurdi. Unda odamzodning aqli mujassam, u kishilik tafakkurining ustuni. Kitobsiz olam yovvoyilar olamidir. Bugun yoshlar orasida shunday bebaho boylikka bo‘lgan e’tibor qanday? Keling, shu masalada mulohaza yuritib ko‘ramiz. Kitob insoniyat ijodiyotining chinakam hayratlanarli va e’tiborga loyiq ko‘rinishidir. Kitoblarda kechmish, zamonlarning aql-idroki yashaydi, xoki, tuproqlari, tush singari allaqachonlar to‘zg‘ib ketgan odamlarning ovozi burro va aniq yangrab turadi. Insoniyat yaratgan, qayta-qayta o‘ylab ko‘rgan va u erishgan narsalarning bari-xuddi sehrli sandiqdek kitoblar saqifalarida saqlanib qolgan. Ushbu sehrli sandiqlarni ochish va undan foydalanish bugun ko‘ngildagidek emasligi, sir emas.

2017-02-04 09:15:08 | ko'rishlar soni: 1523 | Yuklab olindi: 662-marta