Referatlar

 

Engil  atletika mashqlarining kelib chiqish tarixi juda qadim zamonlardan boshlanadi. Odamlar yugurish, sakrash va uloqtirishni, tabiiy zarur harakat sifatida qadim zamonlardan beri mehnatda va kundalik hayotda qo‘llab kelganlari ma’lum. 

2015-02-27 17:57:09 | ko'rishlar soni: 7039 | Yuklab olindi: 6349-marta

Boks (ing . box — mushtlash, zarb) — sport turi, ikki raqibning sirti charm, ichi yumshoq qoplamali qo‘lqoplarda qoida asosida yakkama-yakka mushtlashish musobaqasi.

2015-02-27 17:56:42 | ko'rishlar soni: 2119 | Yuklab olindi: 1426-marta

Often described as the most flamboyant and notorious of the major Romantics, Byron was celebrated in life for aristocratic excesses, including huge debts, numerous love affairs with both sexes, rumours of a scandalous incestuous liaison with his half-sister, and self-imposed exile.

2015-02-27 17:56:19 | ko'rishlar soni: 1219 | Yuklab olindi: 535-marta

Tildagi fonemalar tizimi fonologik oppozitsiyalar asosiga qurilgandir. Fonologik oppozitsiyalar ma’lum bir tartib va struktura asosida tuziladi. 

2015-02-24 17:18:07 | ko'rishlar soni: 1446 | Yuklab olindi: 730-marta

Tillar bir biridan himoyalanmagan.Bir til boshqa bir tildan tovushlar, so‘zlar va birikmalarni o‘zlashtirishi mumkin. 

2015-02-24 17:17:42 | ko'rishlar soni: 1964 | Yuklab olindi: 1295-marta

Fransuz tilida kelishiklar yo‘q, binobarin otlar turlanmaydi va kelishik qo‘shimchalarining ma’nosi turli predloglar yordamida ifodalanadi. 

2015-02-24 17:17:20 | ko'rishlar soni: 1276 | Yuklab olindi: 501-marta

O‘zlashtirma so‘z yoki so‘z elementi bu shubhasiz boshqa begona tildan  o‘zlashtirib olingan. 

2015-02-24 17:16:53 | ko'rishlar soni: 2777 | Yuklab olindi: 2105-marta

Atoqli va turdosh bir guruh bo‘lsada aslida ular ikki alohida tushunchalardir. Turdosh otlar ma’lum turga mansub, aniq bir tushunchaga ega so‘zlar bo‘lsalar, atoqli otlar aksincha  aniq bir tushunchaga ega emaslar. 

2015-02-24 17:16:24 | ko'rishlar soni: 2524 | Yuklab olindi: 1488-marta

La lexicologie peut être historique et descriptive.La lexicologie historique envisage le développement du vocabulaire d’une langue des l’origine jusqu’a nos jours,autant dire qu’elle en fait une etude diachronique. 

2015-02-24 17:15:56 | ko'rishlar soni: 1603 | Yuklab olindi: 921-marta

Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, несомненно, связаны с новациями в области психологии личности и группы. 

2015-02-24 16:06:41 | ko'rishlar soni: 1019 | Yuklab olindi: 304-marta