Magistrlik dissertatsiyalari

 

Tilshunoslikda so’zning formal tarkibini tashkil etuvchi komponentlar maxsus termin, ya’ni «morfema» termini bilan yuritilishi, so’z yasalishining morfologik hodisalar bilan yanada zichroq bog’lanishini ta’minladi.

2015-02-19 12:27:57 | ko'rishlar soni: 1622 | Yuklab olindi: 863-marta

Ma’lumki, tilning leksik qatlami asosiy birlik sifatida juda boy bo’lib, uning bir qismi nofaol, ya’ni qo’llanilishi chegaralangan so’zlardan iborat. 

2015-02-19 12:26:24 | ko'rishlar soni: 2851 | Yuklab olindi: 2032-marta

Psycholinguistics also helps us to study how human beings comprehend language. 

2015-02-19 12:24:24 | ko'rishlar soni: 1756 | Yuklab olindi: 1026-marta

Preparing the lessons regularly and adequately makes a teacher confident in the classroom. It sets our mind at ease and makes us realize the main aim of the lesson. 

2015-02-19 12:22:35 | ko'rishlar soni: 1594 | Yuklab olindi: 877-marta