Kurs ishlari

 

Самыми распространенными приемами перевода (переводческими трансформациями) имен собственных с английского на русский являются: калькирование, транскрипция, транслитерация.

2015-02-24 15:56:05 | ko'rishlar soni: 1306 | Yuklab olindi: 622-marta

  Ораторская Речь (ОР) – это устное, как правило, подготовленное выступление перед слушателями с целью их информировать и воздействовать на них.  Традиционно ОР считается устной разновидностью публицистического стиля. 

2015-02-24 15:55:10 | ko'rishlar soni: 1070 | Yuklab olindi: 391-marta

Подготовка переводчиков, владеющих несколькими языками, является актуальной. При этом важно овладеть не только формальными признаками языка, но и правилами его уместного ситуативного использования.

2015-02-24 15:53:50 | ko'rishlar soni: 1415 | Yuklab olindi: 724-marta

Kurs ishida kreys va o’zbek tillarida neologizmlarni qiyoslar ekanmiz, uning o’xshash va farqli tomonlarini o’rganib , misollar orqali isbotlashga harakat qilingan.

2015-02-19 12:04:56 | ko'rishlar soni: 1724 | Yuklab olindi: 769-marta

Koreys tilida asosan orttirma va majhul nisbat ko’proq ishlatiladi. Qolgan ikki nisbat esa bir-biriga juda o’xshab ketadi. Koreys tilida orttirma va majhul nisbatlar, o’zbek tilidagi orttirma va majhul nisbatlarga deyarli o’xshab ketadi, ammo farqli tomonlari ham juda ko’pdir.

2015-02-19 12:03:17 | ko'rishlar soni: 2608 | Yuklab olindi: 1606-marta

Didaktika (ta’lim nazariyasi: yunoncha «didaktikos» “o’rgatuvchi, «didasko» esa – “o’rganuvchi ma’nosini bildiradi) ta’limning nazariy jihatlari (ta’lim jarayonining mohiyati, tamoyillari, qonuniyatlari, o’qituvchi va o’quvchi faoliyati mazmuni, ta’lim maqsadi, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta’lim jarayonini takomillashtirish yo’llari va hokazo muammolar)ni o’rganuvchi fan.

2015-02-19 11:59:53 | ko'rishlar soni: 4715 | Yuklab olindi: 3629-marta