Kurs ishlari

 

Urbanization in the 19th Century U.S.A. Prompt: “As the century drew to a close, the explosion of cities paradoxically made Americans more diverse and more similar at the same time.” Assess the validity of this statement.

2015-03-04 11:27:02 | ko'rishlar soni: 1693 | Yuklab olindi: 828-marta

Italyan tilida  bog‘lovchi so‘z turkumlarining o‘zgarmas qismi bo‘lib, ikki va undan ortiq so‘zlarni, yoki ikki va undan ortiq gaplarni bog‘lash uchun xizmat qiladi.

2015-02-27 17:55:43 | ko'rishlar soni: 1489 | Yuklab olindi: 625-marta

Urban areas face daunting economic challenges that have increased in scope in recent years. At the same time, cities provide exciting opportunities for growth and revitalization. 

2015-02-27 17:55:19 | ko'rishlar soni: 1243 | Yuklab olindi: 508-marta

Since love has always been a great topic and interest for the writers and poets, I have also decided to outline this theme completely in my own way

2015-02-27 17:54:53 | ko'rishlar soni: 1247 | Yuklab olindi: 559-marta

The main characters of Fables are public domain figures from folklore, mythology, and literature. Bill Willingham has said the only considerations in deciding whether or not he chooses to use a character are "is the character or story free for use?" and "do I want to use it?" Most of the characters seen so far are from European stories. 

2015-02-27 17:54:25 | ko'rishlar soni: 1110 | Yuklab olindi: 386-marta

Italyan tili grammatikasining ko‘pchilik xususiyati romanshuno tilshunoslar tomonidan har tomonlama ishlab chiqilgan. Biroq, shuni ta’kidlash kerakki, italyan tili morfologiyasida mustahkam va keng o‘rin egallagan fe’l so‘z turkumi o‘ta serqirraligi bois hanuz ilmiy tadqiqotlar ob’ekti bo‘lib kelmoqda.  

2015-02-24 17:15:07 | ko'rishlar soni: 1452 | Yuklab olindi: 670-marta

18 asr boshida fransuz adabiyoti yangi davrga qadam bosdi, bu davrning o‘ziga xos xususiyati – tadrijiy rivojlanib kelayotgan yangi uslub – klassitsizmning vujudga kelishidir. 

2015-02-24 17:14:38 | ko'rishlar soni: 2108 | Yuklab olindi: 1111-marta

Grammatikalizastiya hodisasi tarixiy ildizga ega. Bu atama 1912 yilda Fransuz olimi va lingvisti Antuan Mee tomonidan talqin etilgan bo‘lsada, uning zamondoshlari ham bu ishga qo‘l urishgan 

2015-02-24 17:13:51 | ko'rishlar soni: 2121 | Yuklab olindi: 1378-marta

"Italiyada  reklamaning  paydo  bo‘lgan  joyi  Pompey  deb aytishadi.  U erning devorlaridagi  yozuvlar  saylovlardagi  nomzodlarni  tanlashga   bag‘ishlangan  bo‘lib,  o‘tib  ketayotgan  odamlar  uni  o‘qib  bu  narsadan  xabardor  bo‘lishgan " 

2015-02-24 17:12:40 | ko'rishlar soni: 3310 | Yuklab olindi: 2463-marta

The history of lexicography is dominated by the names of 3 figures: Samuel Johnson, Noah Webster and James A. H. Murray. The role played by the first two in the Early Modern English period of the language was very significant. 

2015-02-24 15:57:57 | ko'rishlar soni: 1105 | Yuklab olindi: 374-marta