Bitiruv malakaviy ishlar

 

Ushbu bitiruv malakaviy ishi gapdagi bosh bo’laklardan biri, xususan, kesimni o’rganishga bag’ishlangan. Shuningdek, ingliz tilidagi kesimning ifodalanish usullari va uning gap qurilishidagi semantik xususiyatlari borasida ish olib borilgan. Bitiruv malakaviy ishiga tanlangan mavzuning dolzarbligi shundaki, an’anaviy grammatikada bosh bo’laklar muammosi muhim o’rin egallashi bois, bitiruvchi kesimlarga xos semantik xususiyatlarni ma’lum bir tilshunoslik metodi asosida o’rganishga xarakat kilgan.

2015-02-19 12:36:26 | ko'rishlar soni: 1761 | Yuklab olindi: 721-marta

Ushbu bitiruv malakaviy ishi yordamchi fe’llar tipologiyasiga bag’ishlangan bo’lib, ingliz va o’zbek tillarida ushbu fe’llarning tasnifi bayon etilgan. Shu bilan birgalikda fe’l uning leksik-semantik guruhlanishi, fe’lga xos kategoriyalarga ham to’xtalib o’tilgan.

Bitiruv malakaviy ishiga tanlangan mavzuning dolzarbligi fe’l so’z turkumi sifatida doimo tilshunoslarning diqqat markazida bo’lgan munozarali holatlarga boyligi bilan izohlanadi., ushbu bitiruv malakaviy ishga tanlangan mavzu ham shular jumlasidandir. 

2015-02-19 12:34:16 | ko'rishlar soni: 2524 | Yuklab olindi: 1560-marta

Ushbu bitiruv malakaviy ishi gapdagi bosh bo’laklardan biri, xususan, kesimni o’rganishga bag’ishlangan. Shuningdek, ingliz tilidagi kesimning ifodalanish usullari va uning gap qurilishidagi semantik xususiyatlari borasida ish olib borilgan. Bitiruv malakaviy ishiga tanlangan mavzuning dolzarbligi shundaki, an’anaviy grammatikada bosh bo’laklar muammosi muhim o’rin egallashi bois, bitiruvchi kesimlarga xos semantik xususiyatlarni ma’lum bir tilshunoslik metodi asosida o’rganishga harakat qilgan.

2015-02-19 12:32:13 | ko'rishlar soni: 3029 | Yuklab olindi: 2213-marta