Bitiruv malakaviy ishlar

 

Ma’lumki, so‘z yasalishi bahsida semantik siljish, ko‘chish bilan bog‘liq bulgan hodisalar semantik (leksik-semantik) usul doirasida birlashtiriladi.

2015-02-27 18:06:53 | ko'rishlar soni: 1403 | Yuklab olindi: 544-marta

Как  было  сказано  выше,  словарь  отражает  опыт  и  накопленные  наблюдения  тех,  кто  занимается  его  составлением:  конечно,  используется  и  опыт  уже  существующих  словарей.  

2015-02-27 18:06:28 | ko'rishlar soni: 1144 | Yuklab olindi: 540-marta

Сочетаемость слов в словосочетании определяется в основном двумя факторами: их семантикой и их категориальной принадлежностью 

2015-02-27 18:05:51 | ko'rishlar soni: 1098 | Yuklab olindi: 398-marta

Ma’no jihatdan salomlashish shakllari turlari-sog‘liqni so‘rash (umumiy sog‘liqni so‘rash, sog‘liqdan xavotirlanish, tinglovchi oilasi sog‘lig‘i) ovqatlanganligi so‘rash, hol-ahvol(shu kunlardagi holati va vaziyati), ob-havo, tashqi ko‘rinish haqida aytib o‘tish, 빈말 인사(Og‘zaki nutq murojat shakllari)ga bo‘linadi.

2015-02-27 18:05:16 | ko'rishlar soni: 2149 | Yuklab olindi: 1202-marta

Modal fe’l tomonidan boshqarilgan fe’l boshqa ko‘makchi fe’l bo‘lishi mumkin. SHundan beri modallar fe’l shakllarining tizimida qo‘llaniladi.

2015-02-27 18:04:39 | ko'rishlar soni: 2602 | Yuklab olindi: 1840-marta

Koreys tili butun Koreya yarim oroli bo‘yicha bir qancha shevalardan foydalanadi. Yarim orolning relefi tog‘li hisoblanib, har bir sheva taxminan geografik regionlarga mos keladi.

2015-02-27 18:02:50 | ko'rishlar soni: 1931 | Yuklab olindi: 1134-marta

Paremalogiya  yunoncha   so‘zdan    olingan   bo‘lib,   ”paromia”  -  hikmatli so‘z,  zarbulmasal,  logiya   kabi    ma’nolarini   anglatadi.

2015-02-27 18:02:25 | ko'rishlar soni: 1812 | Yuklab olindi: 1087-marta

The principle of distribution consisted in the fact that he classified all the words of their position in the sentence.  

2015-02-24 17:28:57 | ko'rishlar soni: 1053 | Yuklab olindi: 345-marta

Idiom is defined as expression that does not mean what it literally said. You cannot understand the meaning of whole idiom putting the meanings of each word from which consists idiom together.  

2015-02-24 17:28:33 | ko'rishlar soni: 1352 | Yuklab olindi: 686-marta

Роль  рекламы как одного из средств, направленных на изменение общественного сознания, признана во всем мире.  

2015-02-24 17:28:05 | ko'rishlar soni: 1218 | Yuklab olindi: 515-marta