Bitiruv malakaviy ishlar

 

Inson tashqi ko`rinishi va xususiyatini ko`rsatish maqsadida har xil meva va sabzavotlarning nomlari xalq tomonidan qo`llanilib kelinadi. Masalan, o`zbek tilida "ikki yuzi qip- 'qizil olma" va boshqalar.

2015-03-04 11:40:22 | ko'rishlar soni: 2852 | Yuklab olindi: 1493-marta

Haqiqiy ismi Guan Moye bo’lgan Mo Yan zamonaviy xitoy adabiyotining vakillaridan biridir. 

2015-03-04 11:39:41 | ko'rishlar soni: 4038 | Yuklab olindi: 3122-marta

Hozirgi kunda tilshunoslikda intensivlik atamasini qo`llash bo`yicha umumiy konseptual birlik mavjud emas. Bu masala bo`yicha o`tkazilga o`nlab tadqiqotlar intensivlik tushunchasi ma`nosida qo`llaydi.

2015-03-04 11:39:05 | ko'rishlar soni: 1713 | Yuklab olindi: 979-marta

Koreyada foydalanadigan xitoy ieroglifi uzoq vaqtni bosib o’tib, har bir xususiyatini saqlab rivojlangan. 

2015-03-04 11:38:34 | ko'rishlar soni: 5426 | Yuklab olindi: 4473-marta

На квалификационном работе обсуждается падежи корейской грамматики, их использование и исследование

2015-03-04 11:37:42 | ko'rishlar soni: 2030 | Yuklab olindi: 1348-marta

Ассимиляцией заимствованных слов называется приспособление их в фонетическом, грамматическом, се¬мантическом и графическом отношении к системе прини¬мающего их  языка 

2015-02-27 18:09:20 | ko'rishlar soni: 1374 | Yuklab olindi: 623-marta

In order to achieve the kinds of learning targets mentioned in the last chapter (i.e. a threshold of 2,000 to 3,000 words), vocabulary learning requires a rich and nourishing diet. Some of these words will be learned actively. 

2015-02-27 18:08:59 | ko'rishlar soni: 1506 | Yuklab olindi: 760-marta

Derivatologiya tilshunoslik fanining alohida yo‘nalishi sifatida  bugungi kunda o‘zining mustaqil maqomiga ega. U derivatsiya muammolarini o‘rganishga xoslanganligi bois, etimologik nuqtai nazardan mazkur tushuncha bilan  uzviy bog‘lanadi.

2015-02-27 18:08:38 | ko'rishlar soni: 1382 | Yuklab olindi: 618-marta

Tilning lug‘aviy tarkibi bir xil emas. So‘zlar turli asosga ko‘ra ko‘plab turlarga ajratiladi.

2015-02-27 18:08:14 | ko'rishlar soni: 4506 | Yuklab olindi: 3713-marta

Идиоэтнические  особенности, по-видимому, более сильно проявляются в сфере быта, художественной литературы, мас¬совой коммуникации, эстетического воздействия, устного на¬родного творчества, личной переписки и сглаживаются в сфе¬рах общественно-политической деятельности, организованно¬го обучения, науки, всех видов делопроизводства и религиозного культа.

2015-02-27 18:07:18 | ko'rishlar soni: 947 | Yuklab olindi: 245-marta